Indicatie 13 à 14 miljard euro Foodservicebestedingen in 2021

De Foodservice Periodemonitor meet de beweging in de toeleverwaarde (inkoop van horeca en catering).
De 4-wekelijse broncijfers zijn daarbij voornamelijk de groothandelsleveringen.
Een kleiner deel van de inkoop gaat direct vanuit producent/boer of via een logistieke dienstverlener. Dat zit buiten de 4-weekse monitor cijfers.
Daarnaast is er nog een stukje inkoop bij retailers.

Van de extra toeleverstromen (direct, logistiek, retail) gaan Foodstep en FSIN  aanvullende jaarcijfers verwerken in een rekenschema voor het bepalen van de totale waardes aan Inkoop en Omzet naar sector/deelkanaal.

Projectie 1 (positief scenario): groeicijfers inkoop doortrekken naar omzetwaarde

Een eerste indicatie van de jaarbedragen kan verkregen worden door de groeicijfers uit de monitor te projecteren naar waardes.
Dan is de aanname dat de andere inkoopbronnen de groei van de grossiersinkoop in grote lijnen volgen.

Bij de meeste positieve aannames over de andere inkoopstromen en de mogelijke margeverbetering komt de totale omzet uit op 14 miljard euro.
De doorrekening geeft deze  tabel met voorlopige jaarcijfers:

Input bij projectie 1 = Groeicijfers van Groothandelsleveringen

 

 

Projectie 2 (midden scenario): lagere groei omzet dan inkoop

Zoals gezegd, aanvullende jaarbronnen over omzet en inkoop worden nog nader bestudeerd door Foodstep en FSIN.
Met de groeicijfers van de monitor is een groot deel maar niet alles afgedekt in de metingen van waardestromen in de foodservice-keten.

Gaan we uit van minder inkoopgroei in directe levering en retail-inkoop dan de 14% groei in grossiersleveringen, dan kan de totale inkoop van foodservicebedrijven lager uitvallen.
En als je dan ook rekening houdt met een stuk extra margeverlies door gemiste schaalvoordelen en voorraadbederf, dan zal de omzet nog minder zijn gegroeid.

 

Projectie 3 (sombere scenario): een geheel marktsegment is ingestort of naar retail gegaan

Een totaal andere berekening kan komen op nog lagere omzetgroei. Door de lockdown zijn een aantal toeleverstromen dusdanig anders geworden, dat hiervoor een forse waarde-verplaatsing ingecalculeerd kan worden.

Bijvoorbeeld als een stuk van de bedrijvigheid totaal veranderd is tijdens de lockdown, en dat deze niet meer als foodservice geteld mogen worden. Denk aan restaurants die zich volledig op de thuisbezorgmarkt van ready-to-cook maaltijdpakketten hebben gestort.

Dan krijg je als het ware een administratieve overboeking in de omzetbedragen van Foodservice naar Foodretail.

  • Uitkomst: 8 à 9% groei, naar omzetwaarde van 13 miljard euro