2014-13: catering omzetplus in december

Na een lange reeks van krimpcijfers sloot de catering bij bedrijven en zorginstellingen het jaar 2014 af met een kleine plus. De 4-wekelijkse foodservicemonitor geeft voor de catering +0,5% voor periode 13 van 2014 en voor de horeca +0,8% ten opzichte van 2013p13. Catering eindigde eind 2013 nog met een forse daling in p13, waarna 2014 vooral in het teken stond van dalingen met name door krimp in de zorg. Voor de horeca begon daarentegen in 2013p13 een reeks van ontwikkelingcijfers die positief uitvielen in meeste periodes van 2014.

 

Catering voorzichtige plus

De opleving van de economie is vertraagd merkbaar in een langzaam herstel van de arbeidsmarkt en bestedingen van werknemers. Het producentenvertrouwen steeg in december 2014 naar het hoogste punt van de afgelopen twee jaar (3,4). In periode 13 werd er 0,7% meer besteed aan eten en drinken in bedrijfsrestaurants dan in 2013p13.
Ook in de door herstructureringen geplaagde zorg lijkt er einde aan de krimp van foodserviceuitgaven te zijn gekomen. De omzetontwikkelingen bij instellingen geeft voor het eerst in lange tijd een plusje: +0,5% in 2014p13. De verschuiving in de ouderenzorg naar thuiszorg geeft een stijging in een andere inkoopkanaal (retail), die niet in de metingen van de foodservicemonitor is opgenomen.

 

Horeca en kouder december

Het was in december 2014 een graad kouder dan in 2013 en er was meer neerslag (97 mm tegen 65 mm eind 2013). Na 11 maanden van temperatuurrecords was de weersomslag merkbaar in minder impulsief uitgaan in december 2014. Na een mooie omzetgroei van 3% tot 5% in de voorgaande drie periodes was de groei in p13 bescheiden (+0,7%). Hotels en restaurants (+1,5%) deden het beter dan de drankensector (-0,4%). De fastservice gaf de meeste daling (-1,4%) ten opzichte van het fraaie eindschot eind 2013 (+5% in 2013p13).

 

Foodservice tm december 2014

Foodservice tm december 2014

Jaartotaal 2014 :  -0,2% tot -0,5%

Over het totale jaar year-to-date geeft de monitor -0,2% voor Foodservice totaal. Dat sluit aan op de prognose die in jaarboek Essentials is afgegeven (-0,5%). De component bedrijvengroei is bijna nul (-0,3%), zodat de cijfers te interpreteren zijn als de ontwikkeling in het gemiddelde bedrijf. Andere instanties kunnen in vergelijkbare statistieken een toename van het aantal bedrijven hebben verwerkt (CBS).


 

 Toelichting Foodservice Monitor:

Foodstep brengt i.s.m. marketeersplatform FoodserviceXS elke vier weken een monitor uit met de waardeontwikkeling in eten en drinken buitenshuis (horeca en catering).
De cijfers zijn gebaseerd op metingen van het gebruik van eten en drinken in horeca en catering, aan de hand van veel grossiersdata, enquêtes onder bedrijven (POS), en consumentenonderzoek op het bezoek in horeca, catering en petrol.
De monitor biedt een benchmark voor groothandels, fabrikanten, cateraars en horecabedrijven voor de waardeontwikkeling van F&B in het gemiddelde bedrijf.
 Verschillen met CBS:

Het CBS brengt over 2014 andere groeicijfers over de horeca. Deze cijfers wijken af van de monitor door een andere afbakening van de sector en andere basisbronnen

  • Het CBS maakt statistieken van de omzet van ondernemingen met horeca als hoofdactiviteit horeca (inschrijving bij KvK).
    Onder de totale omzet vallen ook de inkomsten uit logies, zalen, entreegelden, en non-food verkoop. Sinds 2014 meet CBS een groot deel van de horeca-omzet via BTW-aangiftes.
  • Foodstep volgt al jaren ook bedrijven met horeca als nevenactiviteit (facilitaire horeca bij detailhandel, dagrecreatie, sport en vervoer). Foodstep kijkt daarbij alleen de waarde-keten voor eten en drinken. De waarde-ontwikkeling meet Foodstep voor een groot deel via inkoopdata, aangevuld met verkoopcijfers van grote horecaformules.

Afgelopen jaren zijn diverse eet-/drinkconcepten ontwikkeld op het randgebied van horeca – recreatie – detailhandel – vervoer. Succesvolle concepten zijn uitgebreid en in bedrijfsbelang toegenomen.
In het meetellen van deze instroom verschillen Foodstep en CBS. Het belang van de sector in de economie neemt toe. Enerzijds is er een klein herstel in de omzet van bestaande bedrijven, anderzijds kan door allerlei vormen van branchevervaging de afbakening van de sector opgerekt worden.

Bij ‘Downloads’ is een gezamenlijk artikel van Foodstep en CBS over de verschillen te downloaden.