2014 CBS omzet horeca +5%? vertekening door verruiming sectorafbakening

Het CBS heeft op 27 februari cijfers over de omzetgroei in de horeca gepubliceerd:
Alle sectoren zijn in 2014 gestegen met 5% of meer.

Dat lijkt ons te rooskleurig. Wij van Foodstep vermoeden dat er een stuk administratieve verruiming van de sector debet is aan de rooskleurige cijfers.
Veel kleine starters / doorstarters met eet- of drinkconcepten krijgen een horeca-label in het CBS-register. Maar ze zijn reeds langer actief op de markt en eerder ingedeeld zijn in andere branches. Foodstep (en eerder het bedrijfschap horeca) telde deze horeca-als-nevenactiviteit al  langer mee als horeca-outlet en horeca-omzet.

Bron: Essentials 2015

Bron: Essentials 2015

Dat de horeca-voorzieningen in belang toenemen in de Nederlandse economie, daarin gaan we mee.
Maar het past niet om dit als een jaar-groei te presenteren.

De opleving van de horeca volgt de algemene economische groei. En de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen is daarin een relevantere factor dan de aantrekkende export. Het weer heeft in 2014 een positieve impuls aan het aantal horecabezoeken gegeven, maar de gemiddelde uitgaven per horecabezoek zijn eerder gedaald dan gestegen.

Foodstep: “Afgaande op het productgebruik van eten en drinken is de horeca  maximaal 1% gegroeid in 2014.”

Zie de poster Essentials 2014-2015.

Namens de toeleveranciers (Fabrikanten, grossiers) heeft FSIN een reactie gepost: CBS-cijfers zorgen voor verwarring


Als groeicijfers over 2014 houdt Foodstep vast aan de uitkomsten van de Foodservice Monitor.

Foodservice tm december 2014

Foodservice tm december 2014

Foodstep brengt i.s.m. marketeersplatform FoodserviceXS elke vier weken een monitor uit met de waardeontwikkeling in eten en drinken buitenshuis (horeca en catering).
De cijfers zijn gebaseerd op metingen van het gebruik van eten en drinken in horeca en catering, aan de hand van veel grossiersdata, enquêtes onder bedrijven (POS), en consumentenonderzoek op het bezoek in horeca, catering en petrol.
De monitor biedt een benchmark voor groothandels, fabrikanten, cateraars en horecabedrijven voor de waardeontwikkeling van F&B in het gemiddelde bedrijf.

Verschillen met CBS:
Het CBS brengt over 2014 andere groeicijfers over de horeca. Deze cijfers wijken af van de monitor door een andere afbakening van de sector en andere basisbronnen.

 • Het CBS maakt statistieken van de omzet van ondernemingen met horeca als hoofdactiviteit horeca (inschrijving bij KvK).
  Onder de totale omzet vallen ook de inkomsten uit logies, zalen, entreegelden, en non-food verkoop. Sinds 2014 meet CBS een groot deel van de horeca-omzet via BTW-aangiftes.
 • Foodstep volgt al jaren ook bedrijven met horeca als nevenactiviteit (facilitaire horeca bij detailhandel, dagrecreatie, sport en vervoer). Foodstep kijkt daarbij alleen de waarde-keten voor eten en drinken. De waarde-ontwikkeling meet Foodstep voor een groot deel via inkoopdata, aangevuld met verkoopcijfers van grote horecaformules.

Zie ook  het uitgebreide document over verschil CBS-Foodstep, dat gezamenlijk door beide partijen is opgesteld.

BTW als bron bij CBS:
Een ander vraagpunt is of er iets rond de BTW in de horeca aan de hand is, waardoor de CBS cijfers zo positief uitkomen.

 • In de horeca heb je laag BTW voor eten en non-alcoholische dranken en hoog BTW voor alcoholische dranken.
  Dat geeft problemen bij restaurantformuless met all-in prijzen voor eten en drinken.
  Er zijn meldingen vanuit accountancy dat horeca mogelijk teveel BTW afdraagt.
  Over deze kwestie is onlangs een proefprocedure gestart, zo meldt Bezwaarportaal
  “Zwolle, 13 december 2014. Er komen veel vragen binnen in welke situaties de gestarte proefprocedure BTW en horeca relevant is. De procedure die is gestart ziet op de “al la carte” situatie waarbij in een restaurant spijzen en alcoholische dranken van de kaart worden besteld. Daarmee is het bereik van deze procedure groot en vallen ook aanverwante branches zoals eetcafés, hotels en de recreatieve sector hieronder.
  Een procedure die ziet op de situatie waarbij all-in prijzen worden gehanteerd voor (alcoholische) dranken en eten zal waarschijnlijk binnenkort volgen. Btw-aangiften moeten worden ingediend uitgaande van de situatie dat 21% btw is verschuldigd over de omzet uit alcoholische dranken. Met het bezwaar tegen de afdracht op eigen aangifte worden de rechten veilig gesteld voor het geval mocht blijken dat er 6% omzetbelasting is verschuldigd.”
 • De laatste wijziging van het BTW-tarief was in 2012:
  Het algemene btw-tarief van 19% is per 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%.
  Het lage btw-tarief, waaronder meer levensmiddelen vallen blijft onveranderd 6%.