2015-1: Foodservice start 2015 zonder groei in periode 1

De Foodservice start met een kleine min in periode 1 van 2015. De 4-wekelijkse foodservicemonitor geeft -0,9% voor Foodservice totaal, met -0,2% voor horeca en -3,7% voor catering. Bij de horeca speelt de koudere maand januari een rol. Bij catering is de afzet beïnvloed door een lager aantal werkdagen.

 

Horeca pas op de plaats

Vorig jaar stond periode 1 voor de horeca nog in het teken van een fraaie omzet plus, dankzij het mooie weer. 2015 begint met kouder. Gemiddeld over de eerste 4 weken was het twee graden koeler: 4 graden versus 6 graden begin 2014. Dit was nadelig voor de drankensector (-2%). Ook het recreatief winkelen met een snackbezoek of lunchmoment was minder (-2%). Hotels deden het beter (+4%) en voor restaurants was de eerste periode vergelijkbaar met die van vorig jaar (0%). In de facilitaire horeca (+2%) deed de horeca bij sport en bij vervoer het goed, en zat horeca bij detailhandel en bij recreatie in de min.

 

Catering minder werkdagen

De jaarwisseling viel dusdanig dat de week van 1 januari relatief veel vakantiegangers had. De bedrijfsrestaurants waren minder bezocht. Vrijdag 2 januari was voor velen een logische vrije dag. Eén werkdag minder betekent 3 à 4% minder omzet. Zowel in grootbedrijf als in kleinbedrijf was er sprake van een daling in bestedingen aan eten en drinken. (-4%)
De stemmingsindex van het bedrijfsleven bleef positief. Het producentenvertrouwen stond in januari op +2,8. Men is positief gestemd over het aantrekken van de economie.
De bestedingen in zorginstellingen kenden eind 2014 nog een kleine plus maar zakken begin 2015 weer in. Mogelijk speelt hier ook het lager aantal werkdagen/behandeldagen. De verschuiving in de ouderenzorg naar thuiszorg geeft een stijging in een andere inkoopkanaal (retail), die niet in de metingen van de foodservicemonitor is opgenomen.

 fsmon2015p1horcat

Toelichting Foodservice Monitor:
Foodstep brengt i.s.m. marketeersplatform FoodserviceXS elke vier weken een monitor uit met de waardeontwikkeling in eten en drinken buitenshuis (horeca en catering).
De cijfers zijn gebaseerd op metingen van het gebruik van eten en drinken in horeca en catering, aan de hand van veel grossiersdata, enquêtes onder bedrijven (POS), en consumentenonderzoek op het bezoek in horeca, catering en petrol.
De monitor biedt een benchmark voor groothandels, fabrikanten, cateraars en horecabedrijven voor de waardeontwikkeling van F&B in het gemiddelde bedrijf.
 Verschillen met CBS:

Het CBS brengt over 2014 andere groeicijfers over de horeca. Deze cijfers wijken af van de monitor door een andere afbakening van de sector en andere basisbronnen

  • Het CBS maakt statistieken van de omzet van ondernemingen met horeca als hoofdactiviteit horeca (inschrijving bij KvK).
    Onder de totale omzet vallen ook de inkomsten uit logies, zalen, entreegelden, en non-food verkoop. Sinds 2014 meet CBS een groot deel van de horeca-omzet via BTW-aangiftes.
  • Foodstep volgt al jaren ook bedrijven met horeca als nevenactiviteit (facilitaire horeca bij detailhandel, dagrecreatie, sport en vervoer). Foodstep kijkt daarbij alleen de waarde-keten voor eten en drinken. De waarde-ontwikkeling meet Foodstep voor een groot deel via inkoopdata, aangevuld met verkoopcijfers van grote horecaformules.

Afgelopen jaren zijn diverse eet-/drinkconcepten ontwikkeld op het randgebied van horeca – recreatie – detailhandel – vervoer. Succesvolle concepten zijn uitgebreid en in bedrijfsbelang toegenomen.
In het meetellen van deze instroom verschillen Foodstep en CBS. Het belang van de sector in de economie neemt toe. Enerzijds is er een klein herstel in de omzet van bestaande bedrijven, anderzijds kan door allerlei vormen van branchevervaging de afbakening van de sector opgerekt worden.