2015-12 Foodservice naar gematigd positief jaar 2015

De novembermaand in 2015 was natter dan in 2014. De aantrekkende horecabestedingen kwamen in periode 12 niet verder dan +1,4%. In cateringbestedingen zit nog geen omslag naar een groei. Vooral in zorginstellingen vielen de bestedingen aan eten en drinken lager uit dan in 2014p12. Het lopende jaar geeft een gematigd positief beeld voor eten en drinken buitenshuis.

De Foodservicemonitor meet op voornamelijk ontwikkelingen via grossiersinkoop. Inkoop via retail is buiten het zicht van de monitor. Kleine zorglocaties, kleine bedrijven en kleine horeca kiezen in 2015 steeds meer voor belevering door retailers.

 

Horeca plus

Hotels en verblijfsrecreatie draaiden een goede periode. Restaurants en fastservice volgden met een kleinere groei. Het consumentenvertrouwen staat positief en voor uit-eten en snacken is ruimte in het gezinsbudget. De drankensector draaide minder dan vorig jaar.  Periode 12 van 2015 kende meer regen en minder zonuren dan de zelfde periode in 2014.

 

Catering min
Catering ziet bedrijven bezuinigen op de voorzieningen voor de medewerkers. En het bedrijfsrestaurant kan moeilijker concurreren met aanbieders van gemak vanuit retailers en horecaconcepten in de omgeving. Dat geldt voor kantines in eigen beheer maar nog meer voor locaties met professioneel uitbestede catering.

Onder catering bij instellingen is er omzetverlies door bezuinigingen in zorginstellingen en een verschuiving naar meer thuiszorg.

 

Naar een gematigd positief jaar 2015

In de eerste 11 maanden van 2015 was de waardeontwikkeling  van eten en drinken buitenshuis matig positief.  De Foodservice monitor staat YearToDate p12 op  +0,9%, uitgaande van de waardebeweging in de keten hoofdzakelijk via groothandels.  De inkoop door horeca en catering via retail neemt in 2015 sterker toe dan de  groothandelsafzet. De totale omzetwaarde in horeca en catering (bestedingen door gasten) komt daardoor op circa 1,5% over 2015.  Zie publicatie in het jaarboek Foodservice Essentials. Horeca & Leisure zetten 2% meer om in 2015, catering zit nog met dalingen in bedrijven en zorginstellingen.

fsmon2015p12_foodservice

CBS meet hogere groei; kanttekening bij verruimde marktafbakening

Op 7 december kwam het CBS met cijfers over een forse groei in Catering en Horeca in het derde kwartaal (7%). Deze groei wordt niet herkend in de branchegegevens over de waardestroom van producten door de keten van fabrikant via grossier naar eindgebruiker in horeca en catering.  In de Foodservicemonitor komt het 3e kwartaal niet boven de +2% uit.
Onderzoekers van Foodstep vermoeden dat een verschuiving van nevenactiviteit naar Foodservice als hoofdactiviteit een verklaring kan zijn bij verschillen in cijfers.
CBS wijst namelijk de omzet toe aan een sector op basis van de hoofdactiviteit van de onderneming.  Foodstep meet alle leveringen aan eten en drinken, en telt al langer ook  horeca bij sport, bij recreatie, bij vervoer en bij detailhandel mee. Een verschuiving van de focus van bedrijven in de agrarische wereld of in detailhandel naar fullservice eten & drinken kan een sectorverschuiving in statistieken van het CBS geven. De CBS cijfers laten een verruiming van het werkterrein cq invloedsfeer van Horeca en Catering zien ten opzichte van andere branches in Nederland. Dat is positief. Echter, de groeipercentages van het CBS zijn niet geschikt om zich als bedrijf aan te spiegelen, omdat ze haaks staan op de beleving van de meeste partijen in de branche zelf. In branchestatistieken houden organisaties zoals Foodstep en FSIN vast aan de eigen (lagere) groeicijfers.