2015-2: Horeca omzetplus mede dankzij vroege carnaval

Februari 2015 verliep gunstiger voor de foodservice dan vorig jaar. De 4-wekelijkse foodservicemonitor geeft +1,9% ten opzichte van 2014 voor Foodservice totaal, met +3,4% voor de horeca. Carnaval viel vroeger dan vorig jaar, waardoor regio Zuid in 2015p2 meer buitenshuis besteedde dan in 2014p2.
De vroege krokusvakantie voor regio Zuid had het omgekeerde effect in bedrijfscatering: het eten en drinken op het werk daalde met 5%.

 

Horeca en vroege carnaval

Carnaval viel dit jaar (15 t/m 17 februari) in periode2 van de monitor. Vorig jaar was het later (2 t/m 4 maart 2014) en viel het pas in periode 3.
CarnavalDe drink- en eetuitgaven in cafés, zaalbedrijven, snackbars e.d. in het zuiden lagen hoger dan vorig jaar door de vroege krokusvakantie. Ook de niet-carnaval gerelateerde locaties zagen een plus door de vroege schoolvakantie voor de jeugd in Zuid (fastfoodrestaurants, pannenkoekhuizen, bungalowparken). Dat het kouder (3 graden tegenover 6 graden in 2014p2) heeft het horecabezoek niet geremd. Voor de rest van Nederland kwam de voorjaarsvakantie een week later en viel daarmee wel in de komende rapportage periode 3.

Totaal Nederland gaf +3,4% op horeca voor 2015p2. Binnen de horeca zijn de landelijke groeicijfers voor de fastservice het hoogste (+6%). Restaurants en logiessector volgen met +4%. En de drankensector kwam tot +2,5%.
De facilitaire horeca bij detailhandel, sport, recreatie en vervoer ging niet mee met de groeistuip (-0,5%).

 

Catering minder werkdagen en lagere inkoopprijzen

 Waar de vroege krokusvakantie in Zuid voordeling was voor de horeca, hebben de bestedingen aan eten en drinken op het werk daar nadeel van gehad. Een derde deel van Nederland werkte minder dagen. 3% daling is hiermee te verklaren (2 dagen minder op 20 dagen =10% minder  *1/3 NL = 3%).

Verder is te merken dat producten goedkoper zijn dan vorig jaar, vanwege de Rusland boycot.
De inkoopprijzen van zuivel zijn gedaald, en ook frisdank, kaas, vlees en vis zijn goedkoper dan begin 2014. Gemiddeld zijn de producten in Foodservice circa 3% voordelig geworden. Cateraars hebben moeite om de consument te verleiden tot hogere uitgaven.
De waarde van eten en drinken in bedrijven daalde met 5%. Zowel bij grootbedrijf als bij kleinbedrijf was er een daling.
Bij de zorginstellingen is een vergelijkbaar beeld in de bestedingen aan eten en drinken: -4%. Tegenover het nadeel van de lagere bezetting staat het voordeel van lagere inkoopprijzen. De verschuiving in de ouderenzorg naar thuiszorg is niet in de foodservicemonitor opgenomen.

horeca2015p2


Toelichting Foodservice Monitor:
Foodstep brengt i.s.m. marketeersplatform FoodserviceXS elke vier weken een monitor uit met de waardeontwikkeling in eten en drinken buitenshuis (horeca en catering).
De cijfers zijn gebaseerd op metingen van het gebruik van eten en drinken in horeca en catering, aan de hand van veel grossiersdata, enquêtes onder bedrijven (POS), en consumentenonderzoek op het bezoek in horeca, catering en petrol.
De monitor biedt een benchmark voor groothandels, fabrikanten, cateraars en horecabedrijven voor de waardeontwikkeling van F&B in het gemiddelde bedrijf.
  

Verschillen met CBS:

Het CBS brengt over 2014 andere groeicijfers over de horeca. Deze cijfers wijken af van de monitor door een andere afbakening van de sector en andere basisbronnen

  • Het CBS maakt statistieken van de omzet van ondernemingen met horeca als hoofdactiviteit horeca (inschrijving bij KvK).
    Onder de totale omzet vallen ook de inkomsten uit logies, zalen, entreegelden, en non-food verkoop. Sinds 2014 meet CBS een groot deel van de horeca-omzet via BTW-aangiftes.
  • Foodstep volgt al jaren ook bedrijven met horeca als nevenactiviteit (facilitaire horeca bij detailhandel, dagrecreatie, sport en vervoer). Foodstep kijkt daarbij alleen de waarde-keten voor eten en drinken. De waarde-ontwikkeling meet Foodstep voor een groot deel via inkoopdata, aangevuld met verkoopcijfers van grote horecaformules.

Afgelopen jaren zijn diverse eet-/drinkconcepten ontwikkeld op het randgebied van horeca – recreatie – detailhandel – vervoer. Succesvolle concepten zijn uitgebreid en in bedrijfsbelang toegenomen.
In het meetellen van deze instroom verschillen Foodstep en CBS. Het belang van de sector in de economie neemt toe. Enerzijds is er een klein herstel in de omzet van bestaande bedrijven, anderzijds kan door allerlei vormen van branchevervaging de afbakening van de sector opgerekt worden.

Bij ‘Publicaties’ op www.foodstep.com is een gezamenlijk artikel van Foodstep en CBS over de verschillen te downloaden.