2015-8: Foodservice ontwikkeling stabiel

Volgens de metingen van de FoodserviceMonitor (op voornamelijk grossiersdata, inkoop horeca en catering) was p8 voor horeca goed voor +1,5% en catering -4,8%.
Totaal Foodservice komt dan op -0,1%. YearToDate 2015p8 staat foodservice op +1,1%.

Een korte berichtgeving over 2015p8 en YTD p8; in volgende editie p9 wordt uitgebreider ingegaan op de marktbewegingen.

NB ad Catering: update jaardata Bedrijven p1 tm p7
Een nagekomen bron op bedrijfscatering geeft een bijstelling voor dat segment naar boven. De negatieve reeks over 2015 is nu minder negatief en YTD wordt nul benaderd.

Horeca en Catering: verkoopwaarde versus inkoop
In eerder edities van de monitor werd de prijsdaling in kernproducten voor catering genoemd: Zuivel, kaas en vleeswaren. De consumentprijzen hiervan zijn niet gedaald. De kassa-omzet in bedrijfsrestaurants zal minder zijn gedaald of misschien zelf gestegen. De werkgeverssubsidie op bestedingen staan anderzijds wel weer onder druk. De Cateringomzet als som van gastbestedingen en subsidies kan kleine positief of klein negatief uitgavellen.
Voor zowel horeca als catering geldt, dat de monitor alleen de waardebeweging via groothandelinkoop volgt. De stijgende inkoop bij stuntende supermarkten, foodspecialisten (slagers, bakkers) en boeren zit niet in deze foodservice-monitor.
De totale omzetwaarde in horeca en catering (bestedingen door gasten) kan daardoor positiever uitkomen dan de trend van de waarde in deze monitor.

Foodservice monitor 2015p8 resume

Foodservice monitor 2015p8 resume

De pdf van deze editie staan (eenmalig) bij de downloads.
foodservice-monitor-2015p8 (basic).pdf