2016 p13: December omzet horeca 5 procent groei

In de laatste vier weken van 2016 was de waarde van eten en drinken in de horeca 5,1% hoger dan eind 2015. Dat blijkt uit de foodservicemonitor van Foodstep. De catering in bedrijven en zorginstellingen kwam 1,4% hoger dan vorig jaar.
Voor geheel 2016 komt de Foodservice met deze eindspurt uit +1,5%, gemeten in de reguliere groothandelsinkoop. Rekenen ook de een stijgende inkoop via Retail erbij, dan komt de stijging van de productwaarde op +2,7%.
Met een margeverbetering in de horeca en opbrengsten uit nevenactiviteiten zal de omzetstijging in de horeca nog hoger uitkomen.

 

Horeca 2016 p13: +5,1% inkoopwaarde F&B

Veel horecareserveringen tijdens kerst en feesten rond Oud & Nieuw gaven een boost aan de horecabestedingen in december. De daghoreca profiteerde daarnaast van het recreatief winkelen in de weken vooraf aan de kerst. Het was in periode 13 van 2016 kouder maar vooral ook droger dan in 2015: 18 mm tegenover 162 mm neerslag in 2015p13.
Restaurants, cafetaria’s, lunchrooms, cafés en koffiehuizen groeiden met 5 à 6%. De hotels en verblijfrecreatie groeiden niet.
Het consumentenvertrouwen blijft al enige tijd positief (+10) en consumenten zijn bereid meer uit te geven.

 

Catering 2016 p13: +1,4% inkoopwaarde F&B

De productwaarde van eten en drinken in bedrijven steeg 1,3% in 2016p13. Het aantal werkende mensen stijgt en het producentenvertrouwen in het bedrijfsleven is positief (+4,7). De foodservicewaarde in instellingen steeg met 0,5%.
Catering totaal kwam uit op -1,4% in periode 13 ten opzichte van 2015. Dit alles is gemeten op reguliere grossiersinkoop. De inkoop via supermarkten en direct bij producent stijgt dit jaar harder.

 

2016 : +1,5% (via grossiers), +2,7% (incl. stijgende Retail inkoop)

Over geheel 2016 staat de Foodservice periodemonitor op +1,5% voor de toeleveringen vanuit reguliere groothandels. De horeca komt op 1,7% en de catering op 0,1% voor het deel grossiersinkoop. Tel daarbij de sterker stijgende inkoop via Retail door horeca, bedrijven en instellingen, dan stijgt de totale productwaarde aan eten en drinken in 2016 met 2,7% (horeca +3,1%, Catering 1,8%).

Kassa-omzet Horeca stijgt harder dan inkoopwaarde: 4 à 5%

De periodemonitor volgt de waardeontwikkeling in eten en drinken buitenshuis via inkoopgegevens (“omzet aan horeca en catering”). Bij stijging van menuprijzen, een slimmere ingrediënt-mix en andere margeverbeteringen kan de kassa-omzet meer stijgen (“omzet van horeca en catering”).
Aangezien in de consumentbestedingen de koffie harder stijgt dan bijvoorbeeld de frisdrank, en op koffie een hoger marge zit, zal per saldo de kassa-omzet in horeca harder stijgen dan het cijfers van de inkoopwaarde in deze monitor. Een vergelijkbaar effect gaat uit van de verschuivingen van vlees- naar groentegerechten. De verkoopwaarde stijgt harder dan de inkoopwaarde.
Indicatieve cijfers van accountantskantoren en het CBS wijzen in de richting van 4 à 5% stijging van kassa-omzet in de horeca. De wijziging in productassortiment leidt dus tot een margeverhoging in horeca. En via deze margeverhoging worden stijgende arbeidskosten, huisvesting, en andere exploitatiekosten gedekt.

Waarde ontwikkeling Foodservice 2016

Ontwikkeling Horeca en Catering, waarde grossiersinkoop

waardeontwikkeling foodservice in 2016

Waardeontwikkeling horeca en catering in 2016, inkoop en omzet