2016-p4: Daling omzet Foodservice in april

De Foodservice omzetwaarde ligt in de 4e periode van 2016 lager dan in 2015p4. De horeca kende de eerdere maanden van 2016 nog een omzetstijging maar neemt nu een pas op de plaats (-1%). In Catering stijgt de bedrijfscatering (+3%) maar daalt het eten en drinken in de zorg (-10%). Een verklarende factor bij de dalingen is dat Pasen vorig jaar in periode4 viel en dit jaar in p3. April was bovendien relatief koel.

Fsmon2016p4_Tot

Horeca: koude en natte maand april

Het consumentenvertrouwen in de economie is in april weer gestegen naar een positief niveau (+2). Het voorjaarsweer zette na het vroege Pasen nog niet door. April was vrij koud, nat met iets meer zon dan normaal.

De drankensector, hotels, verblijfsrecreatie en de horeca bij dagrecreatie zagen dalingen in bestedingen vergeleken met 2015p4 (-3%). Ook restaurants zagen gemiddeld een lichte daling (-1%). Alleen de fastservicesector liet binnen de traditionele horeca een stijging zien (+2,5%). Gemiddeld kwam de horeca daarmee op -1,3%.

 

Catering: eten en drinken in bedrijven in de plus

De stemmingsindex in het bedrijfsleven over stand van de economie (producentenvertrouwen) is omhoog gegaan naar +4,7. Dat een hoogtepunt in de afgelopen 16 maanden. De werkeloosheid ligt een procent lager dan begin 2015 en het aantal faillissementen in het bedrijfsleven is gedaald. Meer bedrijvigheid gaat gepaard met meer eten en drinken op het werk. De catering in bedrijven groeide in periode 4 met ruim 3% ten opzichte van 2015p4.

Bij de zorginstellingen daalt de waarde van Foodservice in periode 4 met 10%.
Vooral kleinschalige zorglocaties kiezen voor belevering door supermarkten. Dat zit niet in de foodservice-metingen van deze monitor. Ook de verschuiving in de ouderenzorg naar thuiszorg is niet in de monitor opgenomen.

 

Prijsontwikkeling: producentenprijzen laag

De waardeontwikkeling in deze monitor is hoofdzakelijk gemeten op de toeleveringen via reguliere grossiers. Tussen de prijsontwikkeling van ingekochte ingrediënten en verkochte eindproducten zit volgens prijsstatistieken van het CBS in 2016 nog circa een procent verschil.
De producentprijzen voor voeding en drinken stegen YTD met 0,6%, waarbij met name kaas, zuivel en olie daalt. Maar de verkoopprijzen in horeca en catering gaat niet omlaag. Voor horeca staat de consumentenprijsindex op +1,6% en voor kantines op +2,9%.

 

YearToDate 2016 : +1,0%

Over het geheel lopende jaar (YearToDate) staat de index van de Foodservicemonitor op +1,0%. In de horeca de meter op +1%. Bedrijfscatering geeft YeartoDate +4,3% en zorginstellingen -4,7%.