2016-p5: Foodservicewaarde iets onder mei-piek 2015

De omzet van eten en drinken buitenshuis kent in de 5e periode van 2016 een kleine daling in vergelijking met de topperiode in mei 2015. Vorig jaar was mei de topmaand met bijna 6% groei in uitgaven in foodservice, droog weer en een gestegen consumentenvertrouwen. In 2016-p5 ligt de waarde 0,5% lager dan deze topmaand.

 

Horeca -0,4%: mei was warmer maar ook natter

In vergelijking met topperiode 2015p5 gaat de horeca in 2016p5 slechts 0,4% omlaag. Het was warmer (13 graden versus 11 graden vorig jaar) maar ook natter (50 mm neerslag tegenover 33 mm vorig jaar). Restaurants, cafés en fastservice kwamen ongeveer op hetzelfde niveau uit als vorig jaar met een ontwikkeling van respectievelijk -0,7%, +0,1%, +0,5%. De waarde van eten en drinken in de hotelsector daalde (-2,5%) in vergelijking met dezelfde 4-weekse periode van 2015.
Per saldo daalde de foodservicewaarde in horeca met 0,5%.

 

Catering -1,1%: bedrijven plus, zorg min

Bij eten en drinken op het werk zet de opgaande lijn van 2016 door (+2%). De werkgelegenheid in bedrijven neemt toe en het producentenvertrouwen staat positief.
Vorig jaar was er nog sprake van een aanhoudende krimp, vanwege het ‘nieuwe werken’ en het wegvallen van de noodzaak van lunchen op het bedrijf.

Bij de zorginstellingen zet de waardedaling van foodservice, geleverd via groothandel, verder -6%. Het aantal zorgdagen per patiënt is lager en de verschuiving naar thuiszorg valt buiten de waarneming van deze periodemonitor.

Voor catering totaal komt de ontwikkeling gemiddeld op -1,1%.

Fsmon2016p5-HorCat 

YearToDate 2016 : +0,5%

Over het geheel lopende jaar (YearToDate) staat de index voor Foodservice +0,5%, zowel voor horeca als voor catering.
De ontwikkeling in deze monitor wordt hoofdzakelijk gemeten op de toeleveringen vanuit regulier groothandels. Steeds meer partijen in de detailhandel rollen initiatieven uit om ook de kleinschalige horeca, kleine zorgvoorzieningen en kleine bedrijven te bedienen. Dit aankoopkanaal is nog klein (5 à 7% van alle inkoop) maar neemt wel sterk toe.
De totale toeleverwaarde zal een procentpunt hoger liggen dat de YTD van de Periodemonitor.
In vergelijking met omzetstatistieken van bijvoorbeeld het CBS speelt ook scheidslijn tussen horeca, retail en vrijetijdindustrie een rol. De specialisatie van foodconcepten op de grens van horeca en retail wordt in verschillende statistieken verschillend meegenomen.

 

Prijs: inkoopprijzen minder stijging dan consumentprijzen

 Tussen de prijsontwikkeling van ingekochte ingrediënten en verkochte eindproducten zit volgens prijsstatistieken van het CBS in 2016 nog circa een procent verschil.
De producentprijzen voor voeding en drinken stegen YTD met 0,7%, waarbij met name kaas, zuivel en olie daalt.
Maar de verkoopprijzen in horeca en catering gaat niet omlaag. Voor horeca staat de consumentenprijsindex op +1,6% en voor kantines op +2,9%.
In 2015 was het verschil nog groter: producentprijzen -2,3% consumentprijzen horeca +1,5%.

Prijsontwikkeling ad fsmon2016p5

bron : CBS, Producentprijsindex en Consumentprijsindex.