2016-p1: Foodservice start 2016 met een omzetplus

De Foodservice start 2016 met 1,9% groei ten opzichte van week 1 t/m 4 van 2015. Doordat Oud en Nieuw vorig jaar in week1 viel en nu niet in periode 1 (3 t/m 31 januari 2016) zien we in de horeca nauwelijks groei en in catering juist een forse groei door meer werkdagen. In 2015p13 was het beeld net andersom.
Binnen de horeca (+0,2%) deden de restaurants het in 2016p1 relatief goed (+2%).
Bij de Catering (+9%) gaven bedrijven in 2016p1 een hogere groei (+13%) dan instellingen (+4%).

Horeca: minder vakantiedagen week1, hoger consumentenvertrouwen
Na de piek in december 2015 (+10%) was het in 2016p1 een pas op de plaats voor de horeca: +0,2%.
Oud en Nieuw telde nog bij de laatste rapportageperiode van 2015, waardoor de vrije tijd in 2016p1 minder was dan in 2015p1.
Het was daarnaast een natte start van het jaar (104 mm neerslag tegen 82 mm begin 2015). Het gestegen consumentenvertrouwen gaf daarentegen positieve impuls voor buitenshuis eten en drinken.

Catering : meer werkdagen, ook zorg in de plus
Waar catering nog slechts een bescheiden groei pakte in 2015p13, zien we in 2016p1 een inhaalslag (+9%).
De bestedingen in bedrijfsrestaurants kenden een opleving door meer werkdagen: +13%.
Bij zorginstellingen was eindelijk weer eens periode waar een plus geboekt werd: +4%.

fsmon2016p1_FS