2016 p12: Rustige aanloop naar drukke kerst voor horeca

De horeca meldt medio december veel volboekingen voor de kerst. In aanloop naar deze drukte geeft de Foodservicemonitor voor de twaalfde 4-weeksperiode van 2016 (7 november tot en met 4 december) minder dan een procent groei ten opzichte van 2015. De periode van met sinterklaasinkopen gaf +0,6% stijging in eten en drinken in de horeca. Daarbij deed vooral de fastservice het goed (+4,7%), met vooral meer in lunchrooms. De waarde aan eten en drinken in bedrijven en instellingen bleef ook ongeveer op het niveau van 2016 (-0,3%).
Voor geheel 2016 staat de Foodservice op +1,3%, gemeten in de reguliere groothandelsinkoop. Tel daarbij de sterker stijgende inkoop via Retail door horeca, bedrijven en instellingen, dan stijgt de totale productwaarde aan eten en drinken in 2016 met 2,7%. Door margeverbetering en opbrengsten in nevenactiviteiten kan de omzetstijging in de horeca hoger uitvallen.

Horeca 2016 p12: +0,6% inkoopwaarde F&B

Het was in periode 12 van 2016 droger dan in 2015: 59 mm tegenover 128 mm neerslag in 2015p12. Maar het was ook 5 graden kouder (5 graden versus 10 graden in 2016). De productwaarde van eten en drinken steeg in de horeca met 0,6%, gemeten op de toeleveringen vanuit reguliere groothandels. Vooral de kleinere horeca kiest deels voor inkoop via supermarkten. Deze Retail inkoop en directe levering door boer/producent stijgt dit jaar harder dan de reguliere groothandelsinkoop, die in de monitor gevolgd wordt.

Met een verder gestegen consumentenvertrouwen is de stemming bij consumenten om meer te besteden positief. Eerst non-food bij de sinterklaasinkopen in p12 en dan naar verwachting meer food-bestedingen in horeca en retail in de laatste periode 13 van het jaar.

 

Catering 2016 p12: -0,3% inkoopwaarde F&B

De productwaarde van eten en drinken in bedrijven daalde in 2016p12 licht ten opzichte van 2015p11: -0,6%. De werkgelegenheid stijgt, de werkloosheid zakt verder. Het producentenvertrouwen in het bedrijfsleven ligt hoger dan vorig jaar.
De faciliteiten bij instellingen zagen 4% daling in de foodservicewaarde, gemeten in de reguliere groothandelsinkoop.
Voor catering totaal kwam periode 12 uit op -0,1% ten opzichte van 2015. Dit alles is gemeten op reguliere grossiersinkoop. De inkoop via supermarkten en direct bij producent stijgt dit jaar harder.

 

2016: +1,3% (via grossiers), +2,7% (incl. stijgende Retail inkoop)

Over het geheel lopende jaar (januari tot en met begin december) staat de Foodservice periodemonitor op +1,3% voor de toeleveringen vanuit reguliere groothandels.
De totale toeleverwaarde aan Foodservice (via grossiers + via Retail) groeit met +2,7% ten opzichte van 2015.

fsmon2016p12_tot