2016p11 : Herfstdip horeca

Na een aantal periodes met stijgingen in horeca gaf p11 een lichte daling in de waarde van eten en drinken (-0,2%). Het consumentenvertrouwen is gestegen, maar het weer was minder dan vorig jaar. Bij catering was het beeld omgekeerd: weer eens periode met waardestijging (+0,5%) na een reeks van waardedelingen.
Totaal foodservice komt op +0,4% in 2016p11 vergeleken met vorig jaar.
Voor geheel 2016 staat de Foodservice op +1,3%, gemeten in de reguliere groothandelsinkoop. Tel de stijging in de Retail inkoop door horeca, bedrijven en instellingen erbij, dan stijgt de totale productwaarde aan eten en drinken in 2016 met 2,7%.

 

Horeca 2016p11: -0,2%

Na een serie periodes met stijging sinds de zomer kende de horeca in de 4-weekse periode 11 een pas op de plaats. Het consumentenvertrouwen is gestegen maar het weer viel tegen. Het was natter (51 mm tegenover 33 mm vorig jaar) en een graad koeler dan in 2015. Vooral de drankensector en leisure zagen een daling aan eten en drinken. In restaurants, fastservice en logies was er een lichte stijging in uitgaven aan eten en drinken. Gemiddelde voor de horeca was de ontwikkeling -0,2% ten opzichte van 2015p11.

 

Catering 2016p11: +0,5%

De catering in bedrijven liet een stijging van 1,4% zien in 2016p11 ten opzichte van 2015p11. Het vertrouwen van het bedrijfsleven in de economie is hoger dan vorig jaar. De werkloosheid zakt verder. De waarde aan eten en drinken in bedrijfsrestaurants steeg met 1,4%.
De faciliteiten bij instellingen zagen een daling van 2,4% in de foodservicewaarde, gemeten in de reguliere groothandelsinkoop.
Voor catering totaal kwam periode 11 uit op +0,5% ten opzichte van 2015.

 

YearToDate 2016: +1,3% (via grossiers), +2,7% (incl. stijgende Retail inkoop)

Over het geheel lopende jaar (januari tot en met medio november) staat de Foodservice periodemonitor op +1,3%. Voor Horeca +1,5% en voor Catering -0,1%.
Deze ontwikkeling is hoofdzakelijk gemeten op de toeleveringen vanuit reguliere groothandels.
Een deel van horeca en catering koopt in echter steeds meer in via het retailkanaal.
De totale toeleverwaarde aan Foodservice (via grossiers + via Retail) groeit met +2,7% ten opzichte van 2015.

De prijsontwikkeling in de verkoopprijzen van horeca en catering is afwijkend van de ontwikkeling in de inkoopprijzen.

ontwikkeling 2016 tov 2015 (waarde F&B via grossiers):

2016p11_horcat