2016-p6: Natte juni slecht voor horeca

De slechte weersomstandigheden gaven in juni een rem op de ontwikkeling van eten en drinken buitenshuis. In de periode 6 van 2016 liet horeca een half procent daling zien ten opzichte van 2015 en catering 0,2% daling. Het was een natte periode met veel minder zonuren. Tegenover het tegenvallende weer staan positieve indicatoren van de economie. De stijging van het consumenten- en producentenvertrouwen en de daling van de werkloosheid gaven positieve impulsen aan buitenshuis eten en drinken.
Over het eerste halfjaar 2015 staat de Foodservice YearToDate op +1%.

weer_tm2016jun

Horeca -0,5%: nat, koud, weinig zon in juni 2016

In vergelijking met 2015p6 viel er veel meer neerslag (70 mm in 2016 tegenover 31 mm in 2015) en er waren veel minder zonuren (5,3 uur per dag tegenover 7,9 uur in 2015p6). Het slechte weer werkte de opleving van bestedingen in horeca en catering tegen. Het consumentenvertrouwen steeg als economische indicator van toegenomen bestedingsbereidheid. Het weer remde echter het uitgaan. Dranken (-4%) en Leisure (-7%) vielen het meeste terug. Eten in restaurants (+1%) en fastservice (+2%) bleef op peil.
Totaal horeca kwam in de 6e periode van 2016 uit op -0,5%.

 

Catering -0,2%: bedrijven plus, zorg min

Het producentenvertrouwen steeg en de werkloosheid daalde in juni 2016. Het bezoek aan bedrijfsrestaurants kreeg een positieve impuls en de waarde van catering in bedrijven steeg met bijna 2%.
De waardedaling in eten en drinken in zorginstellingen zet door (-4%), gemeten via leveringen vanuit groothandels. De kleinschalige zorg, die inkoop via retail, zit buiten de waarneming van deze periodemonitor.
Voor catering totaal komt de ontwikkeling voor periode 6 gemiddeld op -0,2%.

 Fsmon2016p6_tot

YearToDate 2016 : +1% (via grossiers), +2,6% (incl. stijgende retailinkoop)

Over het geheel lopende jaar (YearToDate p6) staat de index voor Foodservice +1%. Voor horeca staat de meter op +1%, voor catering op +0,3%.  Deze ontwikkeling is hoofdzakelijk gemeten op de toeleveringen vanuit reguliere groothandels.
Steeds meer partijen in de detailhandel rollen initiatieven uit om ook de kleinschalige horeca, kleine zorgvoorzieningen en kleine bedrijven te bedienen. Dit aankoopkanaal is nog klein maar neemt wel sterk toe. Naar schatting is deze goederenstroom in 2016 met 25% gestegen.

De totale toeleverwaarde aan Foodservice (via grossiers + via retail) voor het eerste halfjaar 2016 berekend op +2,6% ten opzichte van 2015.

blurring Inkoop ad FSmon2016p6

Prijs: consumentprijzen stijgen 0,5% meer dan inkoopprijzen

Tussen de prijsontwikkeling van ingekochte ingrediënten en verkochte eindproducten zit volgens prijsstatistieken van het CBS in 2016 0,5% verschil. De producentprijzen voor voeding en drinken stegen YTD met 1,2%, waarbij met name kaas, zuivel en olie daalt. Maar de verkoopprijzen in horeca en catering gaat niet omlaag. Voor horeca staat de consumentenprijsindex op +1,7% en voor kantines op +3,0%. In 2015 was het verschil nog groter, namelijk 4%: producentprijzen -2,3% consumentprijzen horeca en catering +1,8%.

Dit prijsverschil verklaart een deel van het verschil met omzetcijfers van het CBS.
In de vergelijking met omzetstatistieken van het CBS speelt ook de scheidslijn tussen horeca, detailhandel en vrijetijdsindustrie een rol. De specialisatie van foodconcepten op de grens van horeca en detailhandel wordt in verschillende statistieken verschillend meegenomen.

2016p6 prijsontw