2017-P5 Catering ziet stijging bestedingen in mei

2017 p5

In mei 2017 was er een opleving in eten en drinken in catering, terwijl de horeca een pas op de plaats maakte.
In de periode van 24 april t/m 21 mei 2017 steeg de waarde aan eten en drinken in catering met bijna 4% ten opzichte van mei 2016. De horeca was de eerste vier periodes de groeier in de foodservice maar gaf in mei een groeicijfer van 0%.

Het consumentenvertrouwen is hoger dan in 2016, maar het aantal zonuren was minder: 6,4 uur per dag versus 7,7 uur in 2016p5.

De totale foodservice groeide in periode 5 met bijna 1% en over de eerste vijf maanden van 2017 tezamen met +1,9%.

Horeca 2017 periode 5: -0,2% inkoopwaarde F&B

De periode van 24 april t/m 21 mei was met 37 millimeter neerslag droger dan dezelfde periode in 2016. Echter, het aantal zonuren en de gemiddelde dagtemperatuur lagen lager dan p5 vorig jaar. De drankensector (-1%) en leisure (-3%) zagen de besteding aan eten en drinken dalen. De eetsector kwam ongeveer op hetzelfde niveau als 2016. De Logiessector zag wel de foodomzet groeien (+2%).
De totale foodservicewaarde in de horeca daalde licht met -0,2%.

Catering 2017 periode 5: +3,9% inkoopwaarde F&B

Binnen de catering werd bij bedrijven in periode 5 van 2017 opmerkelijk meer besteed aan eten en drinken (+7%). De zorginstellingen zagen een bescheiden groei van 0,4%.
Totaal catering in bedrijven en instellingen (uitbesteed en in eigen beheer) kwam in 2017-p5 op +3,9% ten opzichte van 2016-p5.

 

 

YearToDate 2017: +1,9%

Over de eerste vijf maanden tezamen staat de foodservice op +1,9%, met daarbinnen de horeca op +2,1% en de catering op 0,7%.
Dit is gemeten op de toeleveringen vanuit reguliere groothandels in 2017.
Buiten de meting van de periodemonitor valt de inkoop via supermarkten en directe leveringen vanuit producenten.