2017-P6 Horeca pakt 3 procent groei in zonnige juni

Met gemiddeld ruim 9 uur zon per dag was periode 6 een goede maand voor horecabestedingen.

De monitor van eten en drinken buitenshuis laat voor 22 mei t/m 18 juni een waardestijging van 3% zien voor de horeca. De lange weekenden rond Hemelvaart en Pinksteren vielen ook in deze periode. Terwijl deze feestdagen in 2016 een periode eerder vielen. Het weer was prima en korte vakanties waren meer in trek.
Het ruimere verlof was merkbaar in catering bij bedrijven en instellingen. Daar werd een daling van bijna 7% gemeten.
De totale foodservicewaarde groeide in periode 6 met bijna 1%.

Over het eerste halfjaar van 2017 staat de monitor op +1,6%. Dit is hoofdzakelijk gemeten op de wekelijkse toeleveringen vanuit reguliere groothandels. Bij een stijging van inkoop via andere kanalen kan de totale waardegroei aan eten en drinken hoger zijn.

 

Horeca 2017 periode 6: +3% inkoopwaarde F&B

De periode 6 van 2017 was het zonniger en droger dan vorig jaar. De gemiddeld dagtemperatuur van 18 graden was 2 graden hoger dan dezelfde periode in 2016.
De drankensector en leisure zagen bestedingen stijgen. Binnen de eetsector draaide de fastservice meer omzetwinst dan de restaurants. In de logiessector zat in juni een kleine daling van foodomzet.

Catering 2017 periode 6: -7% inkoopwaarde F&B

Na de forse groei in bedrijfscatering in periode 5 viel de besteding aan eten en drinken in periode 6 sterk terug. Dit lijkt vooral veroorzaakt te zijn door het verlof rond Hemelvaart en Pinksteren.
Bij zorginstellingen was er sprake van een mindere daling in periode 6 naar een bescheiden groei in periode 5.

YearToDate 2017: +1,6% via reguliere groothandel

Over het eerste halfjaar 2017 staat de foodservice op +1,9% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2016.
Dit is gemeten op de toeleveringen vanuit reguliere groothandels in 2017.
Buiten de meting van de periodemonitor valt de inkoop via supermarkten en directe leveringen vanuit producenten en speciaalzaken.
Uit andere bronnen blijkt dat met name veilingen en AGF-handel een sterke groei kennen.
De totale inkoopgroei in foodservice ligt naar verwachting wat hoger dan de cijfers in deze monitor.