2017p10 tegenvallende 0,25% foodservicegroei

Een mooie nazomer is ons niet gegund in 2017. En dat was merkbaar in de bestedingen in horeca en catering in 2017p10.

De periodemonitor geeft een magere +0,25% voor periode 10 (11 september t/m 8 oktober) op eten en drinken buitenshuis 2017 vergeleken met 2016.

Inkoop via grossiers 2017p1 t/m 2017p10: +1,6%

De totale waardeontwikkeling over het jaar vanaf januari komt daarmee op +1,6% over de foodservice toeleveringen vanuit reguliere groothandels.
De horeca en leisure laten een jaargroei zien van +2%. Eten en drinken in bedrijven en instellingen blijven daarbij achter met 0%. De waarde aan eten en drinken onderweg stijgt volgens de monitor dit jaar het sterkst met +2,5%.

Inkoop via meerdere kanalen: +2 à 2,5%

De genoemde 1,6% waardegroei van januari t/m oktober is nog zonder de toenemende inkoop van horeca en kleine bedrijven en zorginstellingen via supermarkten en directe leveringen vanuit producenten en speciaalzaken. Deze inkoop valt buiten de 4-weekse metingen van de foodservicemonitor, maar op jaarbasis zijn er indicaties dat inkoop bij retail steeds meer gangbaar wordt.
De totale waarde over alle inkoopkanalen stijgt in 2017 naar schatting met 2 à 2,5% ten opzichte van 2016.

 

Van inkoopgroei naar consumentbestedingen: +4%

In 2017 is de stijging van de consumentwaarde (“kassa-omzet”) hoger dan die van de ingrediëntwaarde (“inkoop”). Door slimmere keuzes op het inkoopassortiment en portionering kan een foodservicebedrijf een margeverbetering realiseren.

Denk daarbij aan seizoenproducten, meer groente en minder vlees op het bord, en een verschuiving naar marge-gunstigere dranken (meer koffie, minder frisdrank).
In de margeverbetering moet het bedrijf onder andere de stijging van andere exploitatiekosten dekken (lonen, huisvesting, energie, heffingen, etc.).
De kritische consument wil in 2017 best meer betalen voor zijn consumptie als gastvrijheid en vakmanschap gevoeld wordt in de servicegraad van het bedrijf. De extra inzet van personeel in keuken en bediening moet dat waarmaken. Moeilijk vervulbare vacatures zijn echter een actueel issue in de horeca.
De 2 à 2,5% inkoopgroei werkt met de margeverbetering door als een stijging van 4% in consumentbestedingen in 2017.