2017p11 Opleving horeca +3%

Na twee periodes van nulgroei is in de periode 11 van 2017 weer sprake van een stijging in de aankopen van eten en drinken in de horeca.
De toeleveringen vanuit groothandel laten over de periode van 9 oktober t/m 5 november bij horeca een groei zien van 3,2%.
Catering en onderweg blijven achter met 0,4% respectievelijk 0,3% groei.
Totaal Foodservice groeit met 2,3% in dit inkoopkanaal in periode 11 vergeleken met 2016p11.

2017p11 relatief goed weer en economisch vertrouwen

De gemiddelde dagtemperatuur lag hoger dan vorig jaar (13 graden versus 9 graden in 2016). De hoeveelheid neerslag was minder (44 mm tegen 51 mm in 2016). Het consumentenvertrouwen is hoog. De externe factoren waren de horeca in p11 dus gunstig gestemd. Vooral de eetsector van quickservice, lunchrooms en restaurants deed het goed. Ook horeca bij recreatie had de wind in de rug.

Inkoop via grossiers p1 t/m p11 2017: +1,6%

De totale waardeontwikkeling van de foodservice-inkoop komt over januari t/m medio november uit op +1,6% voor de toeleveringen vanuit reguliere groothandels.
Deze waardegroei is nog zonder de toenemende inkoop van horeca en kleine bedrijven en zorginstellingen via supermarkten en directe leveringen vanuit producenten en speciaalzaken. Deze inkoop valt buiten de 4-weekse metingen van de foodservicemonitor, maar op jaarbasis zijn er indicaties dat inkoop bij retail steeds meer gangbaar wordt. De totale waarde over alle inkoopkanalen stijgt in 2017 naar schatting met 2 à 2,5% ten opzichte van 2016.

 

Van inkoopgroei naar consumentbestedingen: +4%

In 2017 is de stijging van de consumentwaarde (“kassa-omzet”) hoger dan die van de ingrediëntwaarde (“inkoop”). Door slimmere keuzes op het inkoopassortiment en portionering kan een foodservicebedrijf een margeverbetering realiseren. In het aankomende jaarboek EssentialsXS wordt een stijging van consumentenwaarde van 4% gepresenteerd.
De kritische consument wil in 2017 best meer betalen voor zijn consumptie als gastvrijheid en vakmanschap gevoeld wordt in de servicegraad van het bedrijf.