2019 p12: Twee procent groei Foodservice voorafgaand aan decemberfeesten

In de een-na-laatste periode van 4 weken in dit jaar (2019p12) meet de monitor een stijging in inkoop voor eten en drinken buitenshuis.
Met 2,4% groei voor horeca en leisure, 0,8% voor catering en 3% voor onderweg komt de foodservice totaal in periode 12 op +2,1% ten opzichte van vorig jaar.

 

YearToDate 2019 p12: +0,9%

Over het gehele jaar 2019 t/m begin december geeft de monitor een waardestijging (van inkopen excl BTW) van 0,9% ten opzichte van 2018.
De horeca staat op +1,6%, catering op -1,4% en onderweg op +0,9%.

Met inkoop via andere kanalen totaal: + 1,5 à 2%

Deze periodemonitor meet de waardegroei voornamelijk via besteldata van groothandels (“inkoop”). Daarnaast is er inkoop rechtstreeks bij fabrikanten en retailers. De groei hiervan zit niet in de monitor. Deze omvang en groei hiervan wordt aan het einde van het jaar in samenwerking met FSIN berekend.
Directe leveringen en inkoop bij retailers stijgen sterker dan de groothandelsleveringen, waardoor de totale inkoop 1,5 à 2% stijgt.

 

Omzet/ consumentwaarde: > +4%

In termen van consumentbestedingen liggen de groeicijfers door de BTW-verhoging hoger dan uitkomsten van deze Foodservicemonitor (inkoop-metingen zijn exclusief BTW).
Ook is er sprake van een hogere marge op inkoop om gestegen loonkosten en andere exploitatiekosten van horeca en catering te dekken.

Voorlopige jaarcijfers over de sectoromzet inclusief BTW (Consumentbestedingen) wijzen in de richting van ruim 4% groei voor Foodservice totaal.