2019 p1+p2 Voorzichtige start Foodservicebestedingen in 2019

Hierbij de eerste rapportage over 2019 (p1+p2 samen)

Het begin van 2019 start niet met een groei in foodservicebestedingen zoals in 2018.

  • Januari 2019 laat een daling zien in de horeca (-0,9%) vergeleken met januari 2018. In februari kwam pas de groei op gang (+2,2%).
    Een lagere consumentvertrouwen en onzekerheid over koopkrachtstijging kan de uitgaven van consumenten geremd hebben.
  • Bij catering was merkbaar dat de eerste week van 2019 vooral een vakantieweek was.
    In bedrijven was er ruim 5% daling op eten en drinken in de eerste maand. Ook in februari is nog geen groei gemeten.
  • Ook foodservice on-the-go kende een matige start in januari 2019 (-3%). Daarna volgde On-the-go de horeca met eveneens 2% groei in februari.

YearToDate 2019p2:

  • Over de eerste 8 weken  staat de monitor op -0,7% voor foodservice totaal (inkoop via grossiers).

 

Bron: Foodstep, Foodservice periodemonitor.