2019 p6 Horeca 4 procent groei, Catering 3 procent daling in juni

De waarde-stroom in foodservice (toeleveringen) ligt tussen eind mei en eind juni 2019 2% hoger dan vorig jaar in periode 6.
De periodemonitor meet bijna 4% groei in inkoop door horecabedrijven maar ziet in catering een daling van ruim 3%. Foodservice onderweg tekent een 0% groei aan.
De verlofperiode van de late hemelvaart werkt door in cijfers voor deze periode.

Vorig jaar kende met name de horeca al een forse groei in het gehele voorjaar. Een extra plus erbovenop lag niet in de verwachting.
Ook dit jaar was er in periode 6 (20 mei t/m 16 juni 2019) veel zon met hoge temperaturen, maar de uitgaven van de Nederlander zijn minder uitbundig afgaande op het gedaalde consumentenvertrouwen.

 

YearToDate 2019p6: +0,2%

Over het eerste halfjaar van 2019 geeft de foodservicemonitor een waardestijging van 0,2% ten opzichte van 2018. De horeca staat op +1,1%, Catering op -2,1% en onderweg op -0,4%.

Deze periodemonitor meet de waardegroei met name via veel besteldata van groothandels (“inkoop”). Voor de bewerking op de inkoop, geboden service en gestegen exploitatiekosten wordt een marge berekend. De kassa-omzet kan meer gestegen zijn dan de inkoop.

 

Van Inkoop naar Omzet (consumentbestedingen): prijseffect BTW

In termen van consumentbestedingen liggen de groeicijfers door de BTW-verhoging hoger dan uitkomsten van Foodservicemonitor (inkoop-metingen excl BTW).
De consumentprijzen zijn gestegen door onder meer de verhoging van 6 naar 9% BTW.
Alle uitgaven zijn duurder geworden. Het CBS meet over het eerste halfjaar van 2019 een inflatie van 2,6%. Binnen dit consumentenprijsindexcijfer blijken dat verkoopprijzen in eten en drinken in horeca met 4,4% te zijn gestegen en die in catering zelfs met ruim 8%.

 

Het verschil tussen de inkoopprijsontwikkeling (ex BTW) en de verkoopprijsontwikkeling (incl BTW) is in 2019 ruim 2 procentpunten.