2019 p8 Hittegolf remt groei horecabestedingen

De hittegolf eind juli was te veel van het goede voor terrasbezoek en uit eten gaan. Een flinke stijging van de horecabestedingen over de 4weekse periode 8 van 2019 (15 juli t/m 11 augustus 2019) bleef uit. De periodemonitor meet slechts 1,5% groei in inkoop door horecabedrijven. In 2018p8 werd nog ruim 6% groei gemeten.

 

NB: de horeca cijfers voor de periodes 2019-p1 t/m p7 zijn bijgesteld t.o.v. de eerdere publicaties. Er is in een aantal bronnen een verbetering doorgevoerd in de locatie-marktindeling en afbakening netto-omzet F&B. In periode 9 zullen nog een aantal kleine correcties doorgevoerd worden, om zo aan het einde van het jaar een zo zuiver mogelijk beeld te kunnen schetsen van het jaar 2019.

In catering daalden de inkopen (2019p8: -2%) waarmee de stijging van vorig jaar (2019p8: +2,2%) te niet werd gedaan. On-the-go groeide deze periode nog het meeste (2019p8: +2,6%).

 

Foodservice-totaal : +1,1% voor 2019 p8.

  • De algemene bereidheid van consumenten om geld uit te geven ligt ook lager dan vorig jaar: de indicator van het consumentenvertrouwen is gezakt van +22 vorig jaar naar 0 nu. Een extra bestedingsimpuls voor horeca bovenop de mooie groei in 2018 was er niet.
  • Ook het producentenvertrouwen ligt lager dan vorig jaar. Dit is een teken van een lagere bedrijvigheid en daarmee samenhangend minder consumpties in bedrijfsrestaurants.
     

YearToDate 2019p8: +0,5%

Over het gehele jaar 2018 t/m half augustus bekeken geeft foodservicemonitor een waardestijging (van inkopen) van 0,5% ten opzichte van 2018.

De horeca staat op +1,3%, Catering op -1,9% en onderweg op +0,0%.

Deze periodemonitor meet de waardegroei met name via veel besteldata van groothandels (“inkoop”). Daarnaast is er inkoop rechtstreeks bij fabrikanten en retailers. De groei hiervan zit niet in de monitor maar wordt aan het einde van het jaar extra ingeschat.

Inkoop-Omzet

In termen van consumentbestedingen liggen de groeicijfers door de BTW-verhoging hoger dan uitkomsten van deze Foodservicemonitor (inkoop-metingen zijn exclusief BTW).
Afgaande op prijsstatistieken van het CBS zit er 1,8%-punten verschil tussen de ontwikkeling in inkoopprijzen versus die van consumentprijzen.