2020 p5: -71% foodservice inkoop, Lockdown horeca en catering in mei

2020 p5 (20 april t/m 17 mei) t.o.v. vorig jaar:

  • Horeca en leisure daalden met 80% in 2020 p5 ten opzichte 2019
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg laat een daling van 61% zien in 2020 p5 ten opzichte van 2019
  • Foodservice on-the-go laat een daling van 41% zien in 2020 p5

Over periode 2020 p5 (20 april t/m 17 mei) laat de foodservicemonitor een daling van 71% zien in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering. Deze daling komt helaas nog steeds voort uit de drastische coronamaatregelen die er volgens het CBS voor zorgen dat de horeca één van de zwaarst getroffen sectoren is. Echter de daling is iets minder dan in periode 4.

Slechts take away en thuisbezorging zorgen voor een kleine compensatie binnen de horeca, maar volgens bronnen levert dit nog geen 20% van de reguliere omzet op (Misset Horeca, 2020).

Zorgcatering is de minst getroffen sector, dit komt met name door het doorlopen van de intramurale voeding naar patiënten en bewoners.

aarnaast is te zien dat waar fastservice in periode 4 nog een daling had van 62% deze is teruggedrongen naar -52%, dit zou het gevolg kunnen zijn van consumenten die meer gebruik maken van take away en thuisbezorging vanuit deze sector en mogelijk meer locaties die hierin faciliteren.

YearToDate 2020 p5: -29%

De dalingen in de laatste twee periodes betekenen dat het jaarcijfer voor 2020 vanaf januari richting de -30% gaat.

Voor horeca en leisure geeft de monitor YTD 2020p5 -34%. Voor Catering (bedrijven, zorg, onderwijs) staat de meter op -21%. En Foodservice On-the-go (waaronder pompshops) toont YTD -17%.