2021 p6 bestedingen in horeca en catering 2x zo hoog als vorig jaar maar 21% lager dan in juni 2019

In periode 6 van 2021 (24 mei t/m 20 juni 2021) waren er dubbel zoveel  toeleveringen van eten en drinken in horeca en catering als vorig jaar in dezelfde periode.
De foodservicemonitor geeft  een stijging van 97% in  in vergelijking met de lockdown juni 2020. Vorig jaar was er een daling in juni van 60%.

Over twee jaar gerekend is ligt de Foodservice 21% lager  dan juni 2019.

Horeca juni : 2021-p6 +135% tov 2020-p6 ,  -22%  tov 2019-p6

Horeca en Leisure laten in periode 6 van 2021 een stijging van 135% zien, terwijl een jaar eerder in periode 6 nog een daling van 66% gemeten is.
Over 2 jaar bekeken kom je dan uit op een 22% lager niveau dan 2019.

Op 19 mei werden deze openingstijden voor de terrassen verruimd naar 06.00 tot 20.00 uur en op 5 juni gingen de sluitingstijden naar 22.00 uur inclusief. Vanaf 5 juni mocht in de horeca ook weer binnen aan tafels gezeten worden.

Catering juni : 2021-p6 +56% tov 2020-p6 ,  -31%  tov 2019-p6

Op Catering geeft de monitor 56% stijging in 2021 p6 ten opzichte van 2020 p6. Vorig jaar was er 56% daling.
Ten opzichte van juni 2019 ligt de catering 31% lager. Zorgcatering heeft een minder diep dal doorgemaakt dan bedrijfscatering.
Het thuiswerkadvies is in periode 6 nog steeds van kracht. Pas in de volgende meetperiode zal meer cateringactiviteit zichtbaar zijn.
Vanaf 26 juni werkgevers en werknemers mogen kiezen om weer voor een deel van de werktijd naar kantoor te gaan.

On The Go  juni : 2021-p6 +30% tov 2020-p6 ,  -13%  tov 2019-p6

Foodservice On-the-go laat in periode 6 een stijging van 30% zien, waar deze in periode 6 2020 een daling van 33% liet zien.
Over 2 jaar bekeken is dat per saldo een 13% lager niveau dan in 2019.
De detailhandel is weer volledig heropend en reizen komt op gang.

 

YearToDate Foodservice , januari t/m juni : +1,3%

Over het gehele lopende jaar bekeken is de gemeten inkoop voor eten en drinken in horeca en catering gebruik aan 1% hoger dan YTD 2020p6.
Daarmee is nog lang niet de 34% daling in Ytd2020 tov Ytd2019 goedgemaakt.