2021p13 Foodservice ligt in december 2021 4% hoger dan eind 2020 maar fors lager dan eind 2019

Over de laatste 4 weken van 2021 (2021p13 = 6 december 2021 t/m 2 januari 2022) laat de foodservicemonitor een stijging zien van 4% in de toelevering van eten en drinken in Foodservice t.o.v. eind vorig jaar. In P13 2021 was er een deels tot volledige sluiting van horeca, leisure en van de niet-essentiële winkels. Vorig jaar liet Periode 13 bij volledige lockdown een daling van 53,3% zien.

Omzetgerelateerde COVID maatregelen/ontwikkelingen over periode 2021p13:

  • Begin december zitten we nog in verlengde lockdown van de avondklok voor winkels en horeca, m.u.v essentiële winkels. Ook wordt er gestart met de boosterprikken
  • 14 dec persconferentie: de avondlockdown tot 17 uur wordt verlengd t/m 14 januari. De kerstvakantie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs begint een week eerder.
  • 18 dec persconferentie; Volledige lockdown gaat in per 19 dec m.u.v. essentiële winkels, deze lockdown blijft geheel december van kracht en loopt door in januari 2022
    De horeca in Nederland is gesloten maar buurlanden Duitsland en België profiteren van Nederlandse bezoekers in de horeca vanaf 19 dec en gedurende de kerstvakantie.

 

2021p13 Horeca, catering en on-the-go

Horeca en Leisure laten in periode 13 een daling zien van 0,1%, in periode 13 2020 was er een daling van 59,9%. Over het gehele jaar bekeken lift Horeca 2021 17% hoger dan 2020 en is de ontwikkeling -30% ten opzichte van 2019.

Catering laat in periode 13 een stijging van 5,5% zien, periode 13 2020 liet een daling van 35,2% zien. Binnen catering is het met name de bedrijfscatering die t.o.v. 2019 nog met 32% achterblijft waar de zorg slechts op een daling van 6% staat. Hierdoor staat totaal catering in 2021 t.o.v. 2019 op een daling van 26%.

On-the-go laat in periode 13 een stijging van 35% zien, waar deze in periode 13 2020 een daling van 43,3% liet zien. Als je geheel 2021 afzet t.o.v. 2019 zien we ‘slechts’ een daling van 15% en daarmee zijn zowel de zorg, fastservice als on-the-go de sectoren/kanalen die procentueel het minst hard zijn gedaald in foodservice.

 

Over gehele jaar 2021: YearToDate 2021p13

Over geheel 2021 (YearToDate P13) is een stijging van 14,2% zichtbaar t.o.v. over geheel 2020.
Vergeleken met de pre-corona periode blijft Foodservice over 2021 nog 27% achter op de totale omzetwaarde van 2019.

 

Dit is een voorlopige inschatting voor het jaar 2021, op basis van beschikbare week-cijfers.
De definitieve cijfers worden gerapporteerd in Essentials, waarbij ook aanvullende jaarcijfers worden gebruikt.

De ontwikkeling is richtinggevend maar kan nog in procenten bijgesteld worden.