2022 p13 toeleveringen horeca en catering +109% (week 49 t/m 52)

Over de laatste vier weken van 2022 (5 december 2022 t/m 1 januari 2023) laat de foodservicemonitor een stijging zien van 109% in de toelevering van eten en drinken in Foodservice t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar liet periode 13 een stijging van 4% zien.

2022p13 naar sector

  • Horeca en Leisure laten in periode 13 een groei zien van 154,5%.
  • Catering laat in periode 13 een stijging van 43,8% zien.
  • On-the-go laat in periode 13 een stijging van 47,9% zien.

YearToDate 2022

Over het gehele jaar 2022 gemeten (YearToDate) is de groei van Foodservice-toeleveringen 36,8% t.o.v. jaar 2021.
Ontwikkeling YTD 2022p13 per segment:

  • Horeca en Leisure stijgen YTD met 40,8%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg stijgen YTD met 30,9%
  • Foodservice onderweg stijgt YTD met 18,7%

Deze cijfers zijn indicaties van de omzetgroei. Het zijn metingen over de toeleveringen/inkoop. In ‘volumestroom’ volgen inkoop en omzet elkaar op korte termijn. Toch kan in waarde een  verschil zijn door wel/niet volledig doorrekenen van gestegen grondstofprijzen en schaalvoordelen. Bovendien mist de monitor nog een aantal ketens of deelsectoren waarvan geen 4-weekse cijfers beschikbaar zijn.
Ook dit jaar gaan Foodstep en FSIN de komende maanden meer bronnen verwerken om te komen tot de nieuwe jaarcijfers van omzetgroei en totale omzetwaarde per sector en deelsector.

Zuinigere consument, personeelstekort en inkoopstijging

Naast hogere kosten (energiekosten, inkoopkosten, loonkosten) kregen ondernemers afgelopen jaar ook te maken met een veranderend bestedingsgedrag van consumenten. De koopkracht van consumenten ging in 2022 flink onderuit. Volgend jaar neemt de koopkracht naar verwachting wel iets toe in verband met compensatie door aantrekkende loongroei, de stijging van het minimumloon, het prijsplafond op energie en andere maatregelen die op Prinsjesdag zijn genomen. Maar per saldo krijgt de koopkracht in deze twee jaren flinke klappen. Dit heeft gevolgen voor vrijetijdsbestedingen die in tegenstelling tot uitgaven aan boodschappen en energie, worden gezien als niet-essentieel en luxe. (bron ABN AMRO)

Een andere rem op herstel van de sector betreft het personeelstekort; Veel zaken moesten zelfs één of meerdere dagen per week hun deuren sluiten. In het tweede kwartaal stonden 39.900 vacatures in de horeca open. Bij restaurants en cafés zegt 43 procent dat een hogere werkdruk is ontstaan door personeelstekort, bij hotels is dat 41 procent. Bijna 24 procent van beide branches ziet tenslotte dat het tekort leidt tot een stijging van de personeelskosten. (bron ABN AMRO)

De inkoopprijzen stijgen inmiddels harder dan de verkoopprijzen in de horecasector. Het verschil tussen handelsprijs en verkoopprijs is nu -4,2%-punt. Dat betekent dat de rendementen aanzienlijk onder druk staan
ABN AMRO verwacht dat de inflatie in 2023 zal oplopen naar 4,3 procent. Tot nu toe werden de consumptieve bestedingen in 2022 nog ondersteund omdat de mensen die de mogelijkheid hadden te sparen hun tijdens de pandemie opgebouwde spaargelden hebben gebruikt. Wanneer deze buffer verder afneemt, worden de consumptieve bestedingen gevoeliger voor de hogere inflatie.

2022 was het jaar van een ongekend laag consumentenvertrouwen. Sinds mei 2022 breken we elke maand opnieuw de all-time diepterecords van consumentenvertrouwen sinds het CBS dit meet (rond 1980). Historisch gezien betekent laag consumentenvertrouwen altijd een dip in de buitenshuis bestedingen. Ondanks het historische dieptepunt, bleef de consument nog veel buiten de deur consumeren in 2022. Een deel daarvan was het inhaaleffect van corona, een ander deel wordt verklaard door hoe belangrijk eten en drinken voor een groot deel van de consumenten geworden is. (bron FSIN)