2022 p2 Foodservice Februari 65% hoger dan Februari 2021

Over de tweede 4-weekse periode van 2022 (31 januari t/m 27 februari 2022) laat de foodservicemonitor een stijging zien van 65% in de toelevering van eten en drinken t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar was er nog sprake van een daling van 49%.
2022 p2 startte met de lockdown die in december 2021 was ingegaan. Op 18 en 25 februari volgden versoepelingen elkaar op tot een vrijwel volledige opheffing van de maatregelen.

  • Horeca en Leisure laten in periode 2 een stijging zien van 96% vergeleken met periode 2 van vorig jaar.
  • Catering stijgt met 24% in 2022 p2 ten opzichte van 2021 p2.
  • Op On-the-go is 39% toename gemeten.

De stijging in 2022 p2 is in geen van de sectoren zo groot, dat de dalingen in de afgelopen twee jaar zijn goedgemaakt.
De indexgrafieken geven het beeld in vergelijking met 2019.