2022 p6 +31% en 2022 p7 +17% foodservice waarde (toeleveringen aan horeca en catering)

Over periode 6 en 7 (23 mei t/m 17 juli 2022) laat de foodservicemonitor een stijging zien van respectievelijk 31% en 16,6% in de toelevering van eten en drinken in Foodservice t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.
YeatToDate 2022 P7 (het lopende jaar t/m nu) staat het groeicijfer op een plus van 44,7%.

De periode mei-juni 2022 staat in het teken van de relatief hoge inflatie in Nederland, het historisch lage consumentenvertrouwen en een daling van het ondernemersvertrouwen. Tegelijkertijd neemt zowel de vraag naar producten en diensten als het aantal nieuwe ondernemingen in heel Nederland toe. De voedselprijzen zijn wereldwijd gestegen met 26% jaar-op-jaar. Nog voor de oorlog uitbrak, oefenden klimaatgebeurtenissen al een opwaartse druk uit op de voedselprijzen omdat extreme temperaturen in India en lage neerslagniveaus in Frankrijk en de VS tot slechte graanoogsten hebben geleid. De Russisch-Oekraïense oorlog verslechterde het marktevenwicht verder, aangezien zowel Oekraïne als Rusland belangrijke voedselexporteurs zijn. De voedselcrisis wordt daarnaast ook verergerd door exportrestricties in verschillende landen, waaronder India.

Foodervice 2022 p6 +31% en  2022 p7 +17%

Met de stijging in 2022 en die van 2021 is een groot deel van de daling in 2020 goedgemaakt.
Vergeleken met het pré corona jaar 2019 is de omzat (toeleverwaarde) voor de foodservice  in p6 net erboven gekomen maar in p7 niet meer.

Groei/Daling omzet 2022 p6 en 2022 p7, naar marktsegment:

  • Horeca en Leisure laten een stijging zien van 29,7% in periode 6 en 14,1% in periode 7 ten opzichte van vorig jaar.
  • Catering laat stijgingen zien van 40,5% in periode 6 en 31,1% in periode 7.
  • On-the-go vertoont een stijging van 17,2% in periode 6 en 12,6% in periode 7.

YearToDate 2022 P7 (januari t/m 17 juli) : +44,7%

Horeca en Leisure zien omzet stijgen YTD met 51,8%
Catering van bedrijven, onderwijs en zorg stijgen YTD met 32,5% in omzet
Foodservice onderweg stijgt in omzet met 24% YTD

(omzet-beweging gemeten via de bestelwaarde/inkoop)