Aantal biologische restaurants in grote steden

Datlinq telde het aantal restaurants met nadruk op biologisch en verwante termen
Op 22 april was het de ‘Dag van de Aarde’. Op deze dag wordt er wereldwijd stilgestaan bij het feit dat de aarde erg bijzonder is.
Op een positieve manier wordt aandacht gevraagd voor wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. De doelstelling van deze dag is het promoten van verantwoord consumentengedrag.

Onze collega’s van Datlinq hebben gekeken naar de opkomende trend van biologisch eten en verantwoord consumeren.
https://datlinq.com/belang-verantwoord-consumentengedrag-bedrijf/

% Biologische restaurants

Datlinq beschikt over de data van alle Fullservice bedrijven (restaurants) in Nederland. Op basis daarvan is berekent welk percentage van de restaurants de nadruk legt op biologisch en verwante termen.
Hieronder zie je het resultaat voor de 5 grootste steden volgens de meest recente cijfers van Datlinq.

Wat opvalt is dat Rotterdam het laagste percentage biologische restaurants heeft, die ook minder geconcentreerd zijn in het centrum, vergeleken met de andere steden.

Voor plot op kaart per gemeente zie website Datlinq:

Wat is het belang van verantwoord consumentengedrag voor mijn bedrijf?