Bionext: 10% groei biologisch voedsel in NL (retail en foodservice)

Bionext rapporteerde op 12 september over de toename van biologisch voedsel in Nederland.
https://bionext.nl/nieuws/10-groei-biologisch-nl-achter-op-eu-155/

biologisch voedsel totaal Nederland: 1,6 miljard euro (+10%)

De totale biologische bestedingen in supermarkten, speciaalzaken en foodservice zijn in 2018 gestegen naar 1,6 miljard euro.

Ondanks de forse stijging van 10% van het biologische landbouwareaal in Nederland in 2018, blijft Nederland sterk achter op omringende landen. Zo blijkt uit het Bionext Trendrapport 2018, met daarin alle Nederlandse en mondiale ontwikkelingen van biologische landbouw, productie en consumptie.
Met een biologisch aandeel van 4% op de totale landbouw blijft Nederland flink achter op het EU-gemiddelde van ruim 7%.
Ook de omzet van biologische producten is in Nederland het afgelopen jaar flink gestegen (8,4%) naar ruim 1,6 miljard euro.
Het biologisch aandeel op de totale voedingssector stijgt hiermee van 3,2% naar 3,4%.

Het biologische marktaandeel in het foodservicekanaal blijft nog flink achter.
Ondanks een forse omzetstijging van 15%, blijft het marktaandeel biologisch in dit kanaal steken op 1,7%. De belangrijkste oorzaken hiervoor lijken het beperkte aanbod en het gebrek aan kennis binnen het kanaal.

Voor de meting over horeca en catering zijn cijfers van Foodstep gebruikt.

 

biologisch in Foodservice: 0,4 miljard euro (+15%)

Omgerekend naar consumentenwaarde was de biologische omzet in Foodservice bijna 351 miljoen euro.
Dat is voor het derde jaar op rij een stijging met ongeveer 15%.

BIO in horeca
Het biologisch marktaandeel in de horeca (1,7%) blijft nog er achter ten op zichten van het aandeel in de retail (4,7%). Daarvoor zijn meerdere verklaringen.
Allereerst is er het voorzichtige aanbod van de traditionele groothandels, wat het lastiger maakt voor de horeca ondernemer om biologisch in te kopen.
Waar in de retail een partij als Albert Heijn vijftien jaar geleden een voortrekkersrol nam in de marktontwikkeling ontbreekt zo’n initiatief vooralsnog bij de foodservice groothandels.
Daardoor ontstaat een klassieke kip-ei situatie: weinig aanbod betekent weinig vraag, en weinig vraag bevestigt de groothandels in hun conservatieve beleid.
Daar komt bij dat we uit onderzoek weten dat de kok of horeca ondernemer de vraag en behoefte van zijn gasten naar duurzame producten de helft te laag inschat.
Gecombineerd met een gebrek aan kennis van koks door zeer beperkte aandacht voor duurzaam en biologisch in de opleidingen, en de verklaring voor het verschil tussen retail en food is al grotendeels verklaard.
Feit is dat er voor de partij die bereid is om deze markt aan te boren, mooie kansen liggen. Waarom zou het marktaandeel biologisch in de horeca niet net zo hoog kunnen zijn als in de retail?
De groei van 15%, voor het derde jaar op rij, kan er op wijzen dat de inhaalslag is ingezet.
Bionext heeft berekend dat dat de biologische omzet in het Foodservice kanaal 30 tot 35% hoger ligt dan de rapportage van Foodstep.
In de cijfers van Foodstep zijn de gespecialiseerde biologische food service groothandels en de directe verkoop van boeren en tuinders aan de horeca niet meegenomen.

BIO in catering
De omzet van biologisch in de catering groeide in 2018 met 12% van 42,6 naar 47,5 miljoen euro.
De groei kwam vooral van AGF, koffie & thee en kruidenierswaren.