Category Management in Foodservice = utopie

door | 15 juli 2014

Subtitel: De top-5 absolute voorwaarden voor succesvol category management in Foodservice

Met andere woorden het bereiken van de top-5 randvoorwaarden van category management is een onmogelijke werkelijkheid.

Wat wordt nu veelal verstaan onder category magement in Foodservice?

fritesautomaat

Fritesautomaat

Samen Foodservice concepten bedenken.

Dus dat betekent dat we een branded soep counter in het bedrijfsrestaurant bedenken, of een betaalde koffiepantry of koffiecorner onder een bepaald koffiemerk, of een drive thru bakery.

Promoties en acties voeren in Foodservice.

Dat betekent het broodje verse haring aan de benzinepomp, of het sparen van exclusieve parfums aan de pomp. Waar het sparen voor 2e persoon gratis naar de sauna in het bedrijfsrestaurant is gestopt. Of tafelkaartjes voor rosébier of sleeves met sparen, refunds of kans op prijs.

spaar-en-win-head

Actie Shopping Mijdrecht

Kansloos! Waarom?

We brengen de basis niet op orde!

We zien category management vaak nog als een project. Dat kan een groep binnen de organisatie doen. We vergeten dat implementatie 70% van het werk is, het idee maar 10%, en de opzet ervan 20%. Terwijl het nu meestal stopt met het bedenken van concepten en het doen van acties. Het is ook lastiger en veel minder sexy om de basis op orde te brengen. Maar weet dat als je op locatie niet per product per periode, en liefst per klant (= gast), de juiste informatie op tafel krijgt de reden waarom je iets doet en het effect achteraf niet meetbaar is. Niet op locatie maar ook niet op organisatie niveau. En zo verzandt vrijwel elk goed idee. Of het wordt rücksichtlos van hogerhand ingevoerd.

De top-5 absolute voorwaarden voor succesvol category management in Foodservice zijn:

 1. Toegankelijkheid van gegevens voor de direct betrokken partijen,
  1. Organisatie
  2. Locatie (en regiomanagement)
  3. Ketenpartners, meestal fabrikant
 2. Eenduidige structuur
  1. Naar locaties: weet wat voor kenmerken een locatie heeft en in wat voor omgeving een locatie opereert
  2. Naar product: bouw een duidelijke productstructuur op, waarbij je weet welke producten substituten zijn (cola of sinas) en welke producten juist op elkaar aansluiten (shag en vloetjes).
 3. Formuleer je uitgangspunten aan de hand van de beschikbare informatie: dus maak doelstellingen.
 4. Maak het de locatie makkelijk en controleer de invoering. Weet dat er echt gebeurt wat je wilt dat er gebeurt, maar geeft de locatie zelf de tools om het te doen.
 5. Zit er per periode (liefst van week tot week) bovenop, zodat je snel kan bijsturen en ook de locatie kan motiveren, omdat je het het juiste belang meegeeft.

Noem je project zonder bovengenoemde randvoorwaarden geen category magement, maar gewoon conceptcreatie of activatie. En ja, vanaf deze basis begin je pas met het toepassen van category management. Met het bouwen van het juiste assortiment, het begrijpen van klanttypes, het opzetten van een promotiekalender, het prijsbeleid, en bovenop het neerzetten van nieuwe concepten die verder op de klantbehoefte weten in te spelen.

Wil je meer weten van Category Management in Foodservice? Download de brochure en schrijf je in voor Category Management in Foodservice of kijk op:

Brochure Category Management in Foodservice 2014 EFMI en Foodstep

Door Rien de Koning, 15-07-2014