CBS omzetgroei horeca hoger dan Periodemonitor, door andere afbakening

Het CBS bracht eind november groeicijfers uit over het 3e kwartaal in de horeca (+9%), die veel hoger liggen dan het beeld voor horeca in de periodemonitor (+2 à 3%) op Foodservice Facts. Het grote verschil zal vragen oproepen bij gebruikers van horeca-statistieken.

Een vergelijkbaar groot verschil was er eveneens eind 2015. En het verbaast Foodstep dat CBS wederom een explosieve groei van horecabestedingen rapporteert.
Een toename van het belang van  eten en drinken buitenshuis binnen de Nederlandse economie ziet Foodstep ook, maar in de eigen cijfers ziet Foodstep een mindere sterke groei aan het productgebruik van eten en drinken in de horeca.

De afwijking tussen de uitkomsten van CBS en Foodstep is voor een deel te verklaren uit een andere meetwaarde en een andere afbakening van de horecasector.

cbs-omzetontwikkeling-horeca-2016-11-28

groeicijfers-horeca-foodstep-nov2016

 

Het waarde begrip Omzet

Het CBS meet de totale omzet van ondernemingen met horeca als hoofdactiviteit horeca. Dus, het CBS meet omzet van hotels inclusief overnachtingsopbrengst. Evenzo tellen entreegelden, verhuur attracties, kioskverkopen en andere non-food verkopen mee als horeca-omzet.  (“omzet van horeca”)

Foodstep kijkt alleen naar eten en drinken, en volgt de waarde door de keten. Foodstep volgt ook bedrijven met horeca als nevenactiviteit, zoals facilitaire horeca bij detailhandel, dagrecreatie, sport en vervoer.

CBS meet via enquêtes en BTW opgaven. Foodstep volgt de waardeontwikkeling vooral via de verkoopdata van groothandels (“omzet aan horeca”) en enquêtes op productgebruik.

In het volume aan eten en drinken zullen omzet en inkoop elkaar nauw volgen, in waarde kan er een verschil in prijsfactor zijn. Niet alle stijgingen of dalingen in grondstofprijzen worden direct doorberekend in de verkoopprijzen. In de brutomarge wil het horecabedrijf ook de stijging van andere exploitatiekosten dekken (lonen, huisvesting, energie, heffingen, etc.)

Horeca bedrijvenbestand

De instroom van nieuwe eet-/drinkconcepten in de sector werkt verschillend door in cijfers van Foodstep en CBS. In de cijferreeksen van het CBS zien we in meerdere kanalen (restaurants, snackbars e.d.) een stijging van de omzet terug, vooral als gevolg van een flinke toename van het aantal vestigingen. Vanaf 2014 geeft het CBS een uitbreiding van de traditionele horeca met jaarlijks 3 tot 4%. Een respectabele bron als Data Outlet geeft een veel gematigdere mutatie in het aantal vestigingen aan. (0,4% in 2014 en 2,6% in 2015).

zie ook de memo van december 2015 bij de downloads op fsfacts

 

De uitkomsten van beide bronnen zijn dus onvergelijkbaar door definitieverschillen en de verschillen in de ontwikkeling van het aantal vestigingen.