Duurzaam voedsel +10,8% in 2013, in OOH +2,7%

De omzet van duurzaam voedsel groeide in 2013 met gemiddeld 10,8 procent, al waren er aanzienlijke verschillen tussen de prestaties van de verschillende verkoopkanalen. In de kanalen waar de algehele omzet door spaarzame consumenten onder druk stond was ook de groei van de duurzame omzet het laagst. Toch schreven alle kanalen positieve cijfers.

  • De supermarkten hebben hun positie verder versterkt, dankzij een omzetgroei van 13,5 procent.
  • In de speciaalzaken steeg de duurzame omzet met 9,2 procent.
  • De duurzame omzet in de buitenhuishoudelijke markt groeide met 2,7 procent.

OOH / buitenshuis en duurzaam voedsel : 

Het buitenshuiskanaal heeft een marktaandeel van 40,3 procent in de totale bestedingen aan eten en drinken. Voor duurzaam voedsel is het marktaandeel slechts 18,8 procent. Duurzaam voedsel kan zich ten dele onttrekken aan de ontwikkelingen, deels ook omdat marktpartijen werken aan concepten waarin plaats is voor duurzaam voedsel. Waar de Totaal Foodservice omzet in 2013 met 2,5 procent kromp, groeide de duurzame omzet in dit kanaal nog met 2,7 procent. Bij de catering daalde het aandeel duurzame koffie en thee scherp. In instellingskeukens ging de hand op de knip als gevolg van bezuinigingen en onzekerheid over de toekomstige situatie in de zorg. Ook korter durend ziekenhuisverblijf en verschuivingen van intramurale naar extramurale (thuis)zorg droegen aan de daling bij. In de buitenhuishoudelijke markt leunt de duurzame omzet vooral op koffie en thee. De versgroepen zijn ondervertegenwoordigd. De Monitor Duurzaam Voedsel geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland. Duurzaam voedsel is hiervoor gedefinieerd als voedsel dat voor consumenten een herkenbaar keurmerk bevat met onafhankelijke controle. Niet elk keurmerk wordt gemeten. Foodstep heeft de cijfers over OOH geleverd. Het uitgebreide rapport is als pdf (gratis) te downlaoden bij de Rijksoverheid. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/04/monitor-duurzaam-voedsel-2013.html duurzaam2013b_OOH   Kerncijfers staan op  :  www.monitorduurzaamvoedsel.nl

Voor het indelen van producten naar duurzame keurmerken heeft Foodstep ondermeer gebruik gemaakt dan de databank van PSinFoodservice