Duurzaam voedsel steeds populairder

“Voor het vijfde jaar op een rij hebben consumenten in 2014 meer dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel gekocht (+18 procent). Het marktaandeel van duurzaam voedsel loopt met een totale besteding van minstens 2,6 miljard euro verder op van 6% naar 7%. De grootste stijging van maar liefst 74% vindt plaats in de professionele markt, zoals horeca, zorginstellingen en catering. Ook in de supermarkt en de speciaalzaken zet de groei van de afgelopen jaren gestaag door met respectievelijk 3% en met 4%. ”
Dat blikt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2014 die LEI/WageningenUR in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken op 28 oktober 2014 publiceerde : Duurzaam voedsel steeds populairder 

  • De grootste stijgers zijn eieren (+40%) en koffie (+52%), die daarmee een marktaandeel van respectievelijk 35% en 25% hebben verworven.
  • Ook zuivel en drank zitten flink in de lift met een stijging van meer dan 30%.
  • De productsectoren vlees (0%) en vis (-4%) gaan niet mee in de opgaande lijn.

ez_voedselmonitor_infographic

De cijfers van het deel over de buitenshuis markt zijn afkomstig van Foodstep.

Buitenhuishoudelijke markt

De buitenhuishoudelijke markt heeft een omzetgroei van 74% in duurzaam voedsel laten zien. Daarmee maakt de buitenhuishoudelijk markt een inhaalslag ten opzichte van eerdere periodes. De stijging werd gedeeltelijk veroorzaakt doordat fabrikanten de etiketten op producten hebben aangepast als gevolg van nieuwe wetgeving op etikettering, waarbij tegelijkertijd met andere aanpassingen ook keurmerkinformatie aan de etiketten is toegevoegd. De buitenhuishoudelijke markt loopt hiermee iets achter op de detailhandel, omdat in de horeca veelal met grootverpakkingen wordt gewerkt en de keurmerkinformatie vaak voor de consument minder zichtbaar is. Bovendien is in bepaalde productgroepen in 2014 een sprong gemaakt in de beschikbaarheid van gecertificeerde grondstoffen, waardoor ook voor de horeca en andere buitenhuishoudelijke consumptie er gecertificeerde duurzame producten beschikbaar werden. De grootste stijger is de productgroep Dranken (+450%). Koffie en thee is de groep met de grootste omzet (478 mln. euro). Voor de meeste producten geldt dat de marktaandelen voor duurzaam voedsel binnen voedsel totaal in de buitenhuishoudelijke markt groeien of stabiel blijven met uitzondering van de productgroep Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig.

Bestedingen aan duurzaam voedsel in de buitenhuishoudelijke markt a),verdeeld over de producten, in mln. euro

Productgroep 2013 2014 Ontwikkeling (%), 2013-2014
aandeel  duurzaam 2013, binnen productgroep
(% in totaal Pr0duct)
aandeel  duurzaam 2014, binnen productgroep
(% in totaal Pr0duct)
AGF  9  14 54 1 1
Brood, granen, koek en gebak  23  27 20 2 2
Eieren  4  9 123 6 15
Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig  68  60 -12 2 1
Koffie en thee  258  478 85 16 25
Vis  21  20 -7 6 6
Vlees en vleeswaren  11  19 70 1 2
Zuivel  62  139 122 5 11
Dranken  7  38 450 0 1
Totaal 463 803 74 3 5
  1. a) De berekeningen vertegenwoordigen de omzetten in de gehele buitenhuishoudelijke markt.

Bron: Data Foodstep, bewerking LEI.

Bestedingen aan duurzaam voedsel in de buitenhuishoudelijke markt a), verdeeld over de verkoopkanalen, in mln. euro

Productgroep 2013 2014 Ontwikkeling (%), 2013-2014
Catering (zelf- en contractcatering)  147  227 54
Gemak (cafetaria, lunchrooms)  23  89 292
Leisure (cafe, zalen, strand, sport, recreatie)  44  118 170
‘On-the-move’ (vliegtuig, trein en auto)  37  68 82
Restaurants en hotels  198  265 34
Zorginstellingen  14  35 158
Totaal  463  803 74
  1. a) De berekeningen vertegenwoordigen de omzetten in de gehele buitenhuishoudelijke markt

Bron: Data Foodstep, bewerking LEI.

De monitor is voor iedereen in te zien via
www.monitorduurzaamvoedsel.nl.

De volledige rapportage van het LEI aan het Ministerie is te lezen op http://edepot.wur.nl/361052

 duurzaam_keurmerken2014

Keurmerken

Bij de meting zijn de omzetgegevens verzameld voor gelabelde producten. Dat zijn producten voorzien van een logo van een keurmerk met onafhankelijke controle. De gemeten keurmerken zijn ASC, Biologisch, Beter Leven, Fair Trade/Max Havelaar, MSC, Milieukeur, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Label Rouge, Scharrel en Vrije Uitloop.

Meting in de buitenhuishoudelijke markt

De geaggregeerde data voor het berekenen van de bestedingen aan voedsel in de buitenhuishoudelijke markt is samengesteld door het marktonderzoeksbureau Foodstep. Foodstep baseert haar marktmeting op verkoopgegevens van leveranciers binnen de sector en marges in de buitenhuishoudelijke markt.