Duurzame omzet in Foodservice met 15% gestegen in 2012

Consumenten kiezen steeds vaker voor duurzamer producten en producenten, retailers, cateraars en horeca zorgen voor een steeds breder aanbod aan duurzamer producten.
De Monitor Duurzaam Voedsel 2012 geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland over het jaar 2012.
Op basis van de cijfers over 2012 kan geconstateerd worden dat duurzaam voedsel een van de belangrijkste groeimarkten blijft in retail en food service en dat de groei bovendien stabiel is. De opwaartse trend is tegengesteld aan de ontwikkeling bij conventioneel voedsel. De consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel stegen in 2012 met 25,2 procent. De bestedingen aan conventioneel voedsel daalden daarentegen in 2012 met 0,3 procent.

Stijging duurzame omzet in Out-of-Home +15%.
De buitenhuishoudelijke markt (out of home) bestaat uit catering (uitbesteed via contracten of in eigen beheer), zorginstellingen, restaurants en hotels, vrijetijdsmarkt, cafetaria en fastfood service en consumptie onderweg ( on the move). Duurzame producten in de buitenhuishoudelijke markt hebben vooral een positie binnen koffie en thee, goed voor meer dan de helft van de bestedingen aan duurzaam voedsel in deze markt. De duurzame omzet in de catering nam nauwelijks toe (2,4 procent), restaurants en hotels groeiden met 6,1 procent. De vrijetijdsmarkt (leisure) en de consumptie onderweg verdubbelden daarentegen.

De cijfers hebben betrekking op de in Nederland verkrijgbare producten in de belangrijkste afzetkanalen en zijn mede ter wille van de meetbaarheid gebaseerd op de omzet van gelabelde producten, d.w.z. producten voorzien van een keurmerk met onafhankelijke controle.
Foodstep heeft de cijfers voor het OOH-deel geleverd aan het LEI.

duurzaam2012_ooh