Foodservice-bestedingen 2019 bijna 21 miljard Euro

Met 4,3% groei over 2019 gaat de totale waarde aan Foodservice-bestedingen richting de 21 miljard euro.
Vooral de horeca liet over 2019 een goede omzetgroei zien met 5,2%. Catering bleef achter bij dit groeicijfer met 2,7% groei.

De consument blijft steeds meer buitenshuis consumeren en heeft een sterke behoefte aan gemak, vooral onder de jongere generaties speelt dit enorm. Een stijging in online bestedingen aan eten en drinken is een trend. Maar ook vinden er meerdere tussendoor consumpties plaats, consumeren onderweg wordt steeds normaler.
Het aanbod aan horeca outlets stijgt fors als gevolg van leegstand van retailpanden. Ook de mooie zomer draagt wederom bij aan volop bestedingen in ons land.

De BTW verhoging van 6% naar 9% in 2019 heeft tevens een impact op de groeicijfers van Foodservice-bestedingen (consument).

 

De waardeontwikkeling in de toeleveringen exclusief BTW (“inkoop”) ligt veel lager dan de 4,3%.
De Foodservice periodemonitor volgt de productstroom vanuit grossiers naar horeca en catering. De stijgende inkoop van kleinschalige horeca, bedrijven en instellingen via supermarkten, slagers, bakkers en groentezaken geeft samen met directe leveringen door fabrikanten en de bestelwaarde bij grossiers de totale ontwikkeling van inkoopwaarde voor eten en drinken buitenshuis.
De inkoopgroei is op waardes exclusief BTW.

In 2019 is het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%.
Dit geeft een waardestijging in tijdreeks van Consumentbestedingen (omzet inclusief BTW).

 

Aanvulling 17 maart:
Bij de downloads is nu bij “jaarcijfers” een pdf-rapport met een samenvatting van omzet Foodservice 2019 beschikbaar.

jaaroverzicht Foodservice Omzet 2019 (mrt 2020).pdf