Horeca en Catering op weg naar gematigd positief jaar 2015

Groei_Foodservice2015_2014In de eerste 11 maanden van 2015 was de waardeontwikkeling  van eten en drinken buitenshuis matig positief.
Een omzetplus voor de Nederlandse Foodservice van circa 1,5% over 2015 ten opzichte van 2014 is niet onaardig.

  • Horeca & Leisure zetten ruim  2% meer om in 2015, wat beter is dan de magere 0,8% in 2014.
  • Catering zit nog met dalingen in bedrijven en zorginstellingen.

 

Horeca

Hotels zijn samen met restaurants de trekkers van de kar die het herstel in de horeca inluidt.  Als reisbestemming doet Nederland het goed in een door angst getroffen internationale markt. Hotels worden nog altijd voller en kamerprijzen worden alsmaar hoger. Vooral in de grote steden en in het bijzonder Amsterdam.

De Nederlandse gastronomie krijgt steeds meer profiel in het buitenland. Er is een uitstekende lichting creatieve chefs die met een eigen signatuur Nederland steeds beter op de internationale kaart zet.
Mensen eten de hele dag door, waar ze ook zijn. Ze zijn daarbij op zoek naar ultra convenience. Snel, gezond, simpel en makkelijk. De traditionele fastservicebedrijven staan onder druk ten faveure van de nieuwkomers die inzetten op good food fast.
De omzet van discotheken, café-bars, zaalbedrijven blijft onder druk staan. Maar een kantelpunt naar een lichte groei is zichtbaar door vernieuwing via specialisatie en een duidelijke keuze in product, functie, sfeer en mentaliteit. Samengestelde dranken en cocktails zijn in trek, en ook laag- en non-alcoholisch is upcoming. Nieuwe biercafés krijgen hun plek in de harten van consumenten die verrast en verwend willen worden.

 

Catering

Catering zat in 2015 in de hoek waar de klappen vielen. Bedrijven bezuinigen op de voorzieningen voor de medewerkers. En het bedrijfsrestaurant kan moeilijker concurreren met aanbieders van gemak vanuit retailers en horecaconcepten in de omgeving. Dat geldt voor kantines in eigen beheer maar nog meer voor locaties met professioneel uitbestede catering.

Onder catering bij instellingen is er omzetverlies door bezuinigingen in zorginstellingen en een verschuiving naar meer thuiszorg. In het onderwijs groeien bestedingen aan eten en drinken bescheiden, maar zijn de grenzen aan de groei doordat de jongerenpopulatie stabiliseert.

Toename mobiele catering

Een lichtpuntje in de cateringbestedingen is de evenementcatering. Zowel in aantal deelnemende ondernemingen als in bestedingen nemen foodfestivals en mobiele eet- en drinkfaciliteiten bij andere evenementen toe.

Meer inkoop via retail

De cijfers over de waardestroom vanuit grossiers liggen nog iets lager, namelijk rond 1%, volgens de 4weekse Foodservicemonitor van Foodstep.  Een kleiner deel van de producten voor eten en drinken buitenshuis (5 à 7% ) wordt door horeca en catering ingekocht via retailers. De retailinkoop neemt in 2015 sterker toe dan de  groothandelsafzet. De totale omzetwaarde in horeca en catering (bestedingen door gasten) komt daardoor 0,5% positiever uit dan de trend in de monitor.

Van nevenactiviteit naar hoofdactiviteit ?  (CBS)

Eerder deze week kwam het CBS met cijfers over een forse groei in Catering en Horeca in het derde kwartaal (7%). Deze groei wordt niet herkend in de branchegegevens over de waardestroom van producten door de keten van fabrikant via grossier naar eindgebruiker in horeca en catering.  In de Foodservicemonitor komt het 3e kwartaal niet boven de +2% uit.
Onderzoekers van Foodstep vermoeden dat een verschuiving van nevenactiviteit naar Foodservice als hoofdactiviteit een verklaring kan zijn bij verschillen in cijfers.
CBS wijst de omzet toe aan een sector op basis van de hoofdactiviteit van de onderneming.  Foodstep meet alle leveringen aan eten en drinken, ook naar horeca bij sport, bij recreatie, bij vervoer en bij detailhandel. Een verschuiving van de focus van reeds bestaande bedrijven in de agrarische wereld of in detailhandel naar fullservice eten & drinken kan een sectorverschuiving in statistieken geven. Het CBS noemt een forse stijging van het aantal bedrijven in de eventcatering.  Evenzo zullen veel starters op grijze gebied van Foodretail en Foodservice kiezen voor horeca als hoofdactiviteit van de onderneming opgeven bij de inschrijving bij KvK.
De CBS cijfers laten een verruiming van het werkterrein cq invloedsfeer van Horeca en Catering zien ten opzichte van andere branches in Nederland. Dat is fijn op te horen. Echter, de groeipercentages zijn niet geschikt om zich als bedrijf aan te spiegelen omdat ze haaks staan op de beleving van de meeste partijen in de branche zelf.
In branchestatistieken houden organisaties zoals Foodstep en FSIN vast aan de eigen (lagere) groeicijfers.

Groei Foodservice en Foodretail in 2015

Groei Foodservice en Foodretail in 2015

Groei_Foodservice2015_2014