Inkoopgedrag, redenen keuze voor Groothandel of Retail

Wat zijn de beweegredenen voor horeca en bedrijfsrestaurants om meer of minder inkoop bij retailer te doen in plaats van de traditionele groothandel? De studenten van de opleiding Food & Business hebben een grootschalige inventarisatieronde uitgevoerd waarmee dit inkoopgedrag in kaart is gebracht. De samenstelling van de vragenlijst en de verwerking van de gegevens is in nauwe samenwerking gegaan met Foodstep.

De beweegredenen van de keuze groothandel of retail.
* waar kopen bedrijven in ?
* Wie is goedkoper ?
* Is men vrij m.b.t. de keuze waar men inkoop?
* in welke mate speelt het kennisniveau van de medewerkers van de verkopende partij een rol ?
* waar worden de verschillende produuctgroepen gekocht?
* wat zijn belangrijkste redenen om bij groothandel te kopen ?
* wat zijn belangrijkste redenen om bij retailer te kopen ?
* factoren die een rol spelen bij de keuze, op volgorde van belang.

Een onderzoeksrapport van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Food & Business.

Als PDF-download de kernpunten uit het onderzoek:
Inkoop via Groothandel of retail - HAN-Foodstep, apr2018