Jaarcijfers Foodservice 2020 als PDF download

De jaarcijfers van de Foodservice Omzet over 2020 zijn beschreven in een kort rapport, dat als gratis PDF hier te downloaden is.

Het rapport is toegevoegd aan de edities van eerdere jaren bij PDF-rapporten-jaarcijfers-foodservice 

Foodservice waarde 2020:
4,3 mld euro inkoop en 12,3 mld euro omzetwaarde

De totale bestedingen aan eten en drinken buitenshuis (omzet inclusief BTW) zijn in 2020 met 37,9% gedaald tot 12,3 miljard euro. De totale toeleverwaarde (inkoop) die daarbij hoort is 4,3 miljard euro. Het buitenshuis eten en drinken is in 2020 sterk geraakt door landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen. De consument heeft nog steeds de behoefte om buitenshuis te consumeren en waardeert het gemak van aangeboden eet- en drinkvoorzieningen. Maar de horeca, bedrijfscatering en onderwijskantines gingen op slot tijdens een tweetal lockdowns in 2020.

lockdown in 2e en 4e kwartaal 2020

De foodservice periodemonitor geeft op de 4-weekse periodes een sterke daling op de toeleverwaarde aan horeca en catering (inkoop) in het 2e en het 4e kwartaal.

De afhaal- en bezorgdiensten konden voor een aantal deelsectoren een stuk omzet redden, maar voor veel buitenshuis eet- en drinklocaties viel de omzet nagenoeg geheel weg van half maart t/m juni en van half oktober t/m december.

In de zomermaanden mocht de horeca wel open, maar onder strikte voorwaarde van 1,5 meten afstand, met een uitgebreid hygiëneprotocol, en vaak met een tijdklok op stoelbezetting.
In de kwartaalcijfers zien we op het 3e kwartaal minder daling in de waarde, maar nog steeds geen maximaal gebruik van de capaciteit.

Over het gehele jaar bekeken hebben de fastfoodbedrijven, pompshops en andere voorzieningen onderweg en de zorgcatering hun business het meeste overeind kunnen houden. Het hardst getroffen door de lockdown zijn de hotels, de leisure-sector (horeca bij dagrecreatie en sport) als ook de cafes zonder terras.

De Foodservice heeft in 2020 twee lockdowns voor de kiezen gekregen. Een groot deel van het jaar waren de horecalocaties gesloten en stond de bedrijfscatering op een laag pitje door het vele thuiswerken.

Vooral bij de eerste lockdown zijn er voorraden weggegooid of weggegeven, waardoor de omzetdaling nog wat sterker is dan de gemeten daling in inkoop.

Van inkoop naar omzet gerekend geeft dat als totale waarde voor de foodservice-bestedingen in 2020 een daling van 37,9% naar 12,3 miljard euro.

Jaaroverzicht Foodservice Omzet 2020 (mrt 2021)