CBS omzetcijfers horeca en supermarkten

CBS omzetcijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert haar statistieken voor de verschillende bedrijfstakken op internet. Deze zijn gratis toegankelijk.

Op de CBS-website kunt u via ingang “cijfers” de actuele cijfers raadplegen van bijvoorbeeld Omzetontwikkeling, Kostenstructuur en het Aantal bedrijven in Nederland.

De belangrijkste CBS statistieken voor handel en horeca zijn de vinden op
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie en kijk daar bij Thema Handel & horeca

  • Omzet horeca = groeicijfers omzet in % of index, per kwartaal
  • Aantal bedrijven = telling per 1e dag van kwartaal op SBI niveau, naar klasse van werkzame personen
  • Arbeid en Financiën = Jaarcijfers omzet, banen, toegevoegde waarde, inkoopwaarde, personeelskosten, energiekosten, huisvesting-, inventariskosten, overige bedrijfskosten, afschrijvingen, netto resultaat. (laatste beschikbaar jaar is 2 jaar ouder dan actuele jaar)

 

verschil CBS – Foodstep

De groeicijfers van CBS over de horeca wijken tussen 2014 en 2017 af van die van Foodstep.
Dat heeft te maken met verschillen in de afbakening van de sector (CBS=ondernemingen met hoofdactiviteit horeca,; Foodstep=alle locatie met horeca) en  het gemeten omzetdeel (CBS=totale omzet, Foodstep alleen Eten-drinken)

Hierover is een memo geschreven in 2014 en 2015. Deze zijn als PDF-download te vinden op deze site:
kijk bij menu Downloads – PDF-rapporten 2 – verschil Foodstep vs CBS

 

 

CBS cijfers over prijsontwikkeling in horeca en supermarkt

Hoe is de ontwikkeling van de horecaverkoopprijzen.
Naast de ontwikkeling van het algemene consumentenprijsindexcijfer (de inflatie) publiceert het CBS de gemiddelde prijzen van enkele horecaproducten (koffie, bier, wijn, frikandel, pizza) , supermarktprijzen van enkele consumentartikelen (brood, melk, aardappelen, kaas, koffie, thee, bier) en non-food (benzine ed.).
Hiermee kunt u de horecaprijzen volgen in vergelijking met andere prijzen.