Jaaromzet 2020 Foodservice 38 tot 40% lager dan 2019

Inkoop -36 à 38%

De Foodservice periodemonitor heeft de toeleveringen vanuit groothandels naar horeca en catering gemeten over geheel 2020.
De Foodservice heeft in 2020 twee lockdowns voor de kiezen gekregen. Een groot deel van het jaar waren de horecalocaties gesloten en stond de bedrijfscatering op een laag pitje door het vele thuiswerken.

De inkoop via groothandels lag 36% lager dan in 2019.

Estim jaarinkoop
2020
Logies-53,5%
Restaurants-40,5%
Fastservice-23,0%
Dranken-50,9%
Leisure-46,7%
Horeca-40,2%
Bedrijven-39,7%
Zorginstellingen-9,0%
Onderwijs
Transport
Catering-32,5%
Onderweg
On-the-go-23,3%
Foodservice Totaal-36,3%

Daarnaast zijn er de directe leveringen vanuit fabrikanten, boeren, brouwerijen ed. En een deel van de toeleveringen gaat van gespecialiseerde logistieke dienstverleners. Deze stroom aan goederen zal ook ruim 36% zijn gedaald.

Een derde inkoop-kanaal van horeca-ondernemers en cateraars is het shoppen bij bij supermarkten en lokale retailers. Ook deze liggen zo’n 40% lager dan in 2019.

Jaaromzet richting -40%

Niet alle ingekochte eet- en drinkingrediënten is verkocht als horeca-of cateringproduct. Een deel van de voorraad is bij het begin van de lockdown verloren gegaan (weggegooid/weggegeven). Dit verlies is op jaarbasis ruim 2 à 3% voor met name restaurants.

Dan komt de omzetdaling in voorlopige cijfers uit op circa 40%.
In 2019 werd nog 21 miljard euro aan consumentbestedingen aan eten, drinken en tabak buitenshuis aangetikt. In 2020 is deze Foodservice-omzet gezakt tot 12,5 miljard euro.

Extra onderzoek op omzet-cijfers

In deze dagen (eind januari) is er een afstemming op de omzetcijfers tussen Foodstep en FSIN. Dan worden ook aanvullende bronnen gebruikt die niet meelopen in de periodemonitor van Foodstep. O.a. informatie over de inkoop van fastfoodketens zal worden toegevoegd aan het rekenschema.

Een ‘rondje langs de velden’ zal ook leren in hoeverre de december piek in afhalen en bezorgen een deel omzetafdracht aan tussenhandel heeft betekent of dat het nagenoeg volledige op het omzetconto van horeca is bijgeschreven.

Dan zal blijken of het eindcijfer van de omzetontwikkeling meer richting de -38% of de -40% zal vallen.


update 5 februari : extra bronnen verwerkt

  • de inkoop van fastfoodketens en pizzabezorgers is minder gedaald dan in de eerdere periode-monitor cijfers 
  • vanaf dit boekjaar overal tabak eruit bij inkoop en omzet
  • verbeterd inzicht op margeverlies is verwerkt

Jaaromzet foodservice 2020 -38% t.o.v. 2019.

update Schema Inkoop-omzet 2020, 5 februari 2021: