Minder vlees, meer groenten

Wist je dat… 19% van de mannen de hoeveelheid vlees die bij de maaltijd in een restaurant geserveerd wordt te weinig vindt?

advies: minder vlees

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) riep begin 2017 de Nederlandse bevolking op minder vlees en andere dierlijke producten, zoals melk en kaas, te eten. Niet alleen omdat minder vleesconsumptie bewezen beter is voor de gezondheid, maar ook om de doelstellingen te halen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs.
Minder vlees eten thuis en in horeca past dus in het streven naar meer duurzaam voedsel.

In de horeca zet de trend van minder vlees en meer groenten ook door.
De chefs en restaurateurs van nu begrijpen dat hun menu zowel impact heeft op degene die zij voeden als op de aarde.
Er is vooral ook financieel voordeel te halen voor de ondernemers: met 50% minder vlees en 100% meer groente behaalt een ondernemer 23% meer inkoopmarge. Zo krijgen groenten een steeds prominentere plek op het bord. Daarbij zullen vergeten groenten vaker op het bord terugkomen, insecten vaker ingezet worden als bron van eiwitten en de kruiden uit eigen tuin worden herontdekt.

Het Nationaal Horeca Onderzoek van Foodstep gaat in op thema’s zoals deze.
http://www.foodstep.com/producten/nationaal-horeca-onderzoek-2017-2018/