Monitor Duurzaam Voedsel

De overheid werkt met verschillende partijen aan voldoende, verantwoord en veilig voedsel voor alle wereldburgers. De groei van de wereldbevolking en toename van welvaart hebben daarbij invloed. Dit verandert de consumptie, maakt grondstoffen schaarser en belast het milieu. Consumenten moeten gemakkelijker kunnen kiezen voor gezond en duurzaam voedsel.

Op de website fsfacts.nl vindt u de kernuitkomsten over Foodservice/buitenshuis van de jaarlijkse rapportage Monitor Duurzaam Voedsel.

Monitor Duurzaam Voedsel

De Monitor Duurzaam Voedsel geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland. De cijfers hebben betrekking op de in Nederland geconsumeerde producten in de belangrijkste afzetkanalen en zijn gebaseerd op de omzet van gelabelde producten, d.w.z. producten voorzien van een herkenbaar duurzaam keurmerk.

Sinds 2010 levert Foodstep de cijfers over de bestedingen in de buitenshuismarkt voor de Monitor Duurzaam Voedsel.
Foodstep labelt de inkoop op keurmerken en maakt een vertaalslag van duurzame inkoop door horeca, catering en gemak naar consumentwaarde.
De WUR voegt deze data samen met cijfers over de duurzame bestedingen in supermarkten en speciaalzaken.

De WUR publiceert de uitkomsten op www.agrimatie.nl

Gezond, veilig en duurzaam eten en drinken moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom ziet de overheid erop toe dat fabrikanten hygiënisch en veilig levensmiddelen produceren. En dat de productie niet ten koste gaat van het milieu of dierenwelzijn. Met de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Dat betekent nóg meer gebruik van beschikbare grondstoffen en het milieu. De Rijksoverheid moedigt daarom duurzame voedselproductie aan en gaat voedselverspilling tegen.

 

Jaarrapportages van de Monitor Duurzaam Voedsel staan als PDF bij de Downloads: