Nationaal Petrol Onderzoek 2014 in aantocht

Het Nationaal Petrol Onderzoek 2014 brengt het consumentengedrag binnen het petrolkanaal in kaart.

Wat is er nieuw?
[NW1] TANKSTATIONS OP ADRESNIVEAU
Tankstations op adresniveau De Petrol Monitor is nu inclusief alle NAW gegevens en contactpersoon per tankstation met alle bijbehorende kenmerken: o.a. ligging, (on)bemand, aantal pompen, VVO m2, organisatievorm (CoCo, DoDo e.d.), groothandel, formule en snackcorner. ALLEEN voor afnemers CD-rom tankshopgids.

[NW2] MOSAIC PROFIELEN
Mosaic profielen Het achtergrondprofiel Mosaic van Experian is toegevoegd en geeft een kwalitatieve schets van de doelgroep: van jonge digitalen tot vergrijsde eenvoud. Per formule, product, moment, ligging en (on)bemand.

[NW3]SHOPPING MISSION
De sleutel tot het juiste aanbod op het juiste moment aan de juiste klant.
Begrijpen waarom een klant op welk moment en om welke reden het station binnenkomt. Wat is de rol van het product in het mandje? Destination, traffic builder, impuls, routine of service?
De shopping missions zijn als volgt ingedeeld: om te tanken, voor tabak, voor het toilet c.q. de auto, om te eten, voor iets tussendoor of voor een cadeautje. Ze zijn per doelgroep, per moment, per formule en per product te verdiepen. Alleen Met kinderen en evt. volwassenen Met uitsluitend volwassenen
Shopping mission: 1. Tanken 2. Tabak 3. Functioneel 4. Eten 5. Tussendoor 6. Gifting 09.

[NW4] VERBETERDE RAPPORTSTRUCTUUR
De logica in de structuur en de opmaak van de tabellen is volledig aangepast, waarin stapsgewijs de verdieping wordt gemaakt van algemene ontwikkelingen naar specifiek product en aankoopgedrag. Met diepgang in een aantal specifieke onderwerpen, zoals:
• De grensstreek en het accijnseffect
• Keuzefactoren voor een benzinestation