Prinsjesdag sept2013: Prognose Foodservice -2,5% voor 2013 en -1 voor 2014

prinsjesdag
In november 2012 voorspelde het CPB nog een kleine 1% economische groei voor 2013 en een stabiliserende werkgelegenheid op nog geen 6%.
Op dit moment is de werkeloosheid bijna 9% en zitten we in een recessie. En het consumentenvertrouwen blijft schommelen tussen de -30 en -40.
Het belangrijkste zwaard van Damocles dat nog boven ons hoofd hangt is het totaal van 6 miljard bezuinigingen om het begrotingstekort binnen of bij de 3% norm te kunnen houden.
De Foodservice Monitor van Foodstep geeft tot en met augustus 2013 overwegende negatieve cijfers in horeca en catering.
De economische krimp en de hogere werkeloosheid brengen de verwachte ontwikkeling voor Foodservice op -2,5% voor 2013.
Ondanks betere zomermaanden is de verwachting niet, dat gezien de verdere bezuiniginge (zoals aankondingd tijdens Prinsjesdag) deze tijdelijke opleving zich tot het einde van het jaar doorzet.
Voor 2014 kan in het beste geval worden ingezet op een stabilisatie, of een halvering van de daling uit 2013.
Dat wil zeggen tussen -1% en (met in het positieve scenario) een voorzichtige nullijn in consumentenomzet.