Privacy policy

Privacy statement

fsfacts.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Alleen indien u de 4-weeks periodemonitor via e-mail wilt ontvangen vragen we een aantal persoonsgegevens. Deze worden veilig opgeslagen, alleen voor onze eigen nieuwsberichten gebruikt en niet aan derden verstrekt.
Op de nieuwsbrief Foodservice Periodemonitor kunt u zich even snel als eenvoudig direct afmelden.

Cookies

fsfacts.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten.
Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Dit gebruiken we slechts voor statistische doeleinden om het informatiegebruik te volgen.

Webshop PDF-downloads

Voor het downloaden van onze PDF-rapporten hebben we onze webshop in april 2018 omgezet naar een vorm zonder uitvraag van persoonsgegevens.

Privacy statement Foodstep

Voor alle andere niet aan deze website gebonden databeheer verwijs ik naar de privacy-pagina op de website van Foodstep.
http://www.foodstep.com/producten/privacyverklaring-foodstep/