Scenario 1: Foodservice verliest €2,5 miljard omzet in 2020 door Corona (FSIN)

De pre-corona meting over periode 2020-p2 (week 5 t/m 8) geeft nog een waardestijging van 1,7% ten opzichte van februari 2019 in Foodservice.
De forse omzetdaling door de Corona-maatregelen is pas merkbaar vanaf week 12.

Harde cijfers over de waardeterugval door de Corona-crisis zijn nog niet beschikbaar, maar onze collega’s van FSIN hebben medio maart 2020 een scenario doorgerekend.

FSIN scenario1: effecten Corona-crisis op Foodservice en Foodretail

 • Uit een eerste berekening blijkt dat de markt voor buitenshuis eten (foodservice) dit jaar bijna €2,5 miljard aan omzet verliest als gevolg van de coronacrisis.
 • Foodretail ziet de omzet juist met 1,8 miljard stijgen door hamstergedrag en vanwege het feit dat eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn.

https://fsin.nl/corona

Foodservice: -2,5 miljard (FSIN)

De effecten van de coronacrisis op de buitenshuisconsumptie zijn rampzalig.
Het totale omzetverlies over 2020 bedraagt €2,5 miljard.

 • Vooral de Horeca krijgt in maart en april te maken met zware verliezen en ook in mei is er nog geen volledig herstel. Op jaarbasis daalt de omzet van het segment klassieke horeca met ruim €1,7 miljard.
 • Ook Catering staat bijzonder zwaar onder druk door de (gedeeltelijke) sluiting van bedrijven en onderwijsinstellingen. De sluiting van scholen en universiteiten leidt tot het bijna volledig instorten van de vraag. Bedrijfscatering verliest in april de helft van de omzet doordat bedrijven massaal werknemers naar huis sturen. Volgens ons huidige scenario herstelt de omzet in de maanden daarna geleidelijk naar het niveau van voor de crisis. Op jaarbasis verliest catering €300 miljoen.
 • Het kanaal Gemak verliest meer dan 400 miljoen. Fastservice-bedrijven moeten net als de horeca de deuren sluiten, met uitzondering van delivery en drives. Het omzetverlies van de outlets, dat we voor de maanden maart en april op 50% schatten, wordt beperkt goedgemaakt door de stijging in maaltijdbezorging en bij de drives.

De belangrijkste aannames bij de cijfers uit dit doorgerekende corona-scenario:

 • De crisis duurt in volle omvang 3 maanden.
 • Daarna komt er een voorzichtig herstel.
 • De economie krimpt tot -1%, maar we komen nog niet in een diepe crisis.
 • De angst-effecten van deze crisis zullen bij de consument niet meteen verdwenen zijn, ook als de crisis voorbij is.
 • Er komen meer vakanties in eigen land

Foodservice: -2,5 miljard (FSIN)

Door de coronacrisis stijgt de thuisconsumptie van food (Foodretail) dit jaar met €1,8 miljard. Die meeromzet komt hoofdzakelijk bij de supermarkten terecht.

 • Supermarkten zien hun omzet dit jaar stijgen met bijna €1,7 miljard, door hamstergedrag van de consument en het sluiten van eet- en drinkgelegenheden. Zij draaien twee maanden lang recordomzetten. Daarna moet het gehamsterde worden opgegeten en start de concurrentie met het foodservicekanaal weer.
 • Een aantal speciaalzaken kan profiteren van de crisis (slijterijen, bakkers, slagers), maar in totaal leveren de speciaalzaken omzet in. Ook al omdat de markten en boerderijwinkels naar verwachting flink door de crisis getroffen worden.

Meerdere scenario’s denkbaar

Op dit moment is slechts één  scenario uitgewerkt. Dit scenario gaat uit van een korte crisis met kortdurende gevolgen. In dit (meest positieve) scenario zien we al bijna €2,5 miljard uit de foodservicesector wegvloeien.

Alternatieve scenario’s met een diepere recessie zijn denkbaar. Deze zijn op dit moment nog niet doorgerekend.