PDF-rapporten 1 – Jaarcijfers Foodservice

Deze PDF’s geven een samenvatting van de omzetcijfers met bijbehorende tekst naar sector, zoals gerapporteerd in het jaarboek Essentials van FoodserviceXS / Foodstep.

Samenvatting:

Jaaroverzicht van omzet foodservice naar sector voor jaar 2018. Samenvatting uit jaarboek Essentials.
Foodstep heeft de inkoop en omzet van de Foodservice in kaart gebracht t/m 2018.
De totale bestedingen in foodservice stijgen van 19 miljard euro in 2017 naar 20,1 miljard in 2018.

Overzichten jaaromzet foodservice uit eerdere jaren: