PDF-rapporten 1 – Jaarcijfers Foodservice

Deze PDF’s geven een samenvatting van de omzetcijfers met bijbehorende tekst naar sector, zoals gerapporteerd in het jaarboek Essentials van FoodserviceXS / Foodstep.

Samenvatting:

Jaaroverzicht van omzet foodservice naar sector. Samenvatting uit het jaarboek Essentials.
Foodstep heeft de inkoop en omzet van de Foodservice in kaart gebracht.
De totale bestedingen in foodservice daalden van  21 miljard in 2019 naar 12 miljard euro in 2020

Overzichten jaaromzet foodservice uit eerdere jaren: