PDF-rapporten 1 – Jaarcijfers Foodservice

Deze PDF’s geven een samenvatting van de omzetcijfers met bijbehorende tekst naar sector, zoals gerapporteerd in het jaarboek Essentials van FoodserviceXS / Foodstep.

Samenvatting:

Jaaroverzicht van omzet foodservice naar sector. Samenvatting uit jaarboek Essentials.
Foodstep heeft de inkoop en omzet van de Foodservice in kaart gebracht.
De totale bestedingen in foodservice stijgen van  20,1 miljard in 2018 naar bijna 21 miljard in 2019.

Overzichten jaaromzet foodservice uit eerdere jaren: