Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk op ons bord in 2017

Op het bord van de Nederlandse consument ligt steeds vaker voedsel dat voorzien is van een duurzaamheidskenmerk. Het marktaandeel voedsel met een duurzaam keurmerk ligt inmiddels op 11%.
Dat staat in de Monitor Duurzaam Voedsel 2017, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 30 oktober 2018 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

bron: Rijksoverheid.nl

Duurzaam Voedsel : supermarkten, speciaalzaken en buitenshuisconsumptie

De Monitor Duurzaam Voedsel laat zien dat de Nederlandse consument stap voor stap meer waardering heeft voor de inspanningen van boeren, tuinders en vissers om op een duurzamere wijze voedsel te produceren.
In 2017 gaven Nederlandse huishoudens ruim 4,5 miljard euro uit aan duurzamer geproduceerd voedsel, een plus van 730 miljoen euro ten opzichte van 2016.

  • De bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten zijn tussen 2016 en 2017 met 22% gestegen naar 2.989 mln. euro.
  • In speciaalzaken voor voeding zijn de duurzame bestedingen met 3% gedaald en komen uit op 325 mln. euro.
  • In de buitenhuishoudelijke markt (Foodservice) zijn de bestedingen aan duurzaam voedsel in dezelfde periode met 20% gestegen naar 1.216 mln. euro.

De cijfers over Foodservice zijn afkomstig van Foodstep.

 

Eten en drinken buitenshuis 20% meer duurzaam in 2017

Het aandeel duurzaam voedsel in bestedingen buitenshuis voor het vijfde opeenvolgende jaar gestegen in 2017.
In horeca, catering en onderweg werd voor 20% meer aan producten verkocht met duurzame ingrediënten. De totale bestedingen aan eten en drinken buitenshuis zijn minder hard gestegen (4%). De bewuste keuze voor eerlijk, transparant en lokaal bij de inkoop van foodprofessionals zet door. Inmiddels is 9% van de totale Food in de buitenshuismarkt gelabeld met een duurzaam keurmerk, in 2010 was dat nog geen 3%.

De toename van het duurzame aandeel is zinvol, niet alleen voor natuur en dierenwelzijn, maar ook zeker voor de ondernemer.

In de catering van bedrijfsrestaurants en zorginstellingen zijn het vooral de opdrachtgevers die duurzaamheid en gezondheid inzetten bij aanbestedingstrajecten.

De horeca kiest steeds meer uit zichzelf voor een eerlijke en verantwoorde uitstraling van het bedrijf via inkoop van duurzame ingrediënten. Het bredere duurzame aanbod in groothandels maakt de bewuste keuze makkelijker.

 

Koffie-thee-cacao: verdere toename UTZ en Fairtrade
In de buitenshuismarkt is met merendeel van koffie en thee duurzaam. Koffie en thee zijn samen  goed voor meer dan de helft van de duurzame consumptiewaarde in zowel horeca als catering.

Het merendeel van de buitenshuislocaties heeft de koffie uit filter- en instantapparaten vervangen door espresso-bonenkoffie. De espressobonen dragen overwegend een UTZ of Fairtade keurmerk. In beide keurmerken zit koffiegroei in 2017.

 

Zuivel: Bio en UTZ stabiel
Bio in zuivel was de eerste duurzame trend buitenshuis. Het aandeel Bio blijft stabiel in catering en stijgt in restaurants en hotels.
UTZ zien we in Chocolademelk en Chocoladedesserts. UTZ in zuivel kent een lichte stijging in 2017.

 

AGF: Bio/EKO groei horeca, stabiel in bedrijfscatering
Het gebruik van duurzame groente en fruit is in bedrijfscatering al eneige jaren normaal. In 2017 hebben restaurants en hotels een grote sprong gemaakt in de keuze voor Bio. De horeca is de catering inmiddels voorbij gestreefd in waardebijdrage Bio/Eko.

In fairtrade (bananen ed) blijft de catering groeien. Duurzaam fruit loopt catering voorop ten opzichte van horeca.

Brood: daling Bio/EKO
Na een paar jaren van toename in Bio Bakery door de populariteit van rustieke, ambachtelijke broden maakt duurzaam brood in 2017 een pas op de plaats. Brood als totaal heeft concurrentie vanuit andere lunchproducten (salades ed.), en niet alle bijzondere broden zijn Bio gelabeld.

 

Vlees en vleeswaren: Beter Leven groeit
In de vleeswaren groeit Beter Leven na 2015 en 2016 ook in 2017 verder door. In alle sectoren zit  groei in duurzame vleeswaren.
Bij vlees kiezen restaurants ook in 2017 meer voor de duurzame varianten.

 

Vis: MSC stijgt in catering
De uitgaven aan MSC vis stijgt in 2017 weer iets in bedrijfscatering en zorginstellingen. Het waardebedrag aan duurzame vis OOH blijft op lange termijn ongeveer gelijk.

 

Eieren: Minder beschikbare vrije uitloop (ophokplicht 2017)
Eieren zijn een relatief kleine productgroep in horeca en catering. Tot en met 2016 nam jaar-op-jaar de keuze voor duurzame eieren toe. In 2017 zien we een terugval in het gebruik van “Vrije uitloop eieren” in alle buitenshuis sectoren. Dit heeft te maken met de vogelgriep uitbraak en ophokplicht begin 2017. Er was vanaf februari een beperkte beschikbaarheid aan “vrije uitloop eieren” in supermarkten en groothandels.

 

De verzamelgroep Overig Voedsel: stijging Fairtrade chocola, Bio in salades en sappen
De groep Overig voedsel stijgt in 2017 in duurzaamheid. De groep ‘Overige DKW’ bevat ondermeer chocolade, koek, snacks, salades, sappen en koelverse convenience.
Chocolade en koek met Fairtrade label is in 2017 gestegen. De Bio-keuze in sappen is gestegen. Bij koelverse convenience is het aandeel met duurzame ingrediënten gestegen.

Duurzame keurmerken in buitenshuis eten

Ontwikkeling duurzame keurmerken in bestedingen Foodservice

bron: Foodstep

De Monitor Duurzaam Voedsel is een jaarlijkse publicatie van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De monitor geeft inzicht in de bestedingen van de Nederlandse consument aan duurzamer geproduceerd voedsel in de verkoopkanalen supermarkten, foodservices en speciaalzaken.

De rapportage over de toename van duurzaam voedsel (Monitor Duurzaam Voedsel 2017, WER okt 2018) is beschikbaar als PDF-Download: