Tijdreeks sectoromzet in Tableau database geupdate tm 2019

De online database-tool met sectoromzetten is bijgewerkt met de cijfers over 2019.

Omzet Foodservice 2019: +4,3%

Met 4,3% groei over 2019 gaat de totale waarde aan Foodservice-bestedingen richting de 21 miljard euro.
Vooral de horeca liet over 2019 een goede omzetgroei zien met 5,2%. Catering bleef achter bij dit groeicijfer met 2,7% groei.

De BTW verhoging van 6% naar 9% in 2019 heeft tevens een impact op de groeicijfers van Foodservice-bestedingen (consument).
De waarde-ontwikkeling is Inkoop (toeleveringen) is minder groot, namelijk +1,7%.

 

Interactieve database Foodservice sector-omzetten: